مدیریت راهبردی: تفاوت میان نسخه‌ها

به نسخهٔ 18183947 ویرایش Samuel T.Owen برگردانده شد. (توینکل)
(به نسخهٔ 18183947 ویرایش Samuel T.Owen برگردانده شد. (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
{{راهبرد}}
'''مدیریت راهبردی''' یا '''مدیریت استراتژیک''' یک تجزیه و تحلیل در خصوص مسایل مهم و برجستهٔ سازمان است که توسط راهبران ارشد سازمان به نمایندگی از مالکان، به منظور کنترل منابع در محیط‌های خارج از سازمان، انجاماتخاذ می‌شود.<ref>{{یادکرد ژورنال|عنوانjournal=What is strategic management, really? Inductive derivation of a consensus definition of the field|ژورنال=[[Strategic Management Journal|ناشر=|تاریخ=|زبان=en|شاپا=|doi=|پیوند=|تاریخ]] دسترسی=|journal=|year=2007 |volume=28 |issue=9 |pages=935–955 |title=|author=|url=http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smj.615/abstract;jsessionid=348F0CDC6AD463711F04EE7716DCDF07.f04t03|format=|accessdate=}}</ref> اینWhat فرایندis شاملstrategic مشخصmanagement, کردنreally? [[بیانیهInductive مأموریت|ماموریت]]،derivation [[چشم‌انداز]]،of دارایی‌هایa سازمان،consensus توسعهdefinition برنامه‌هاof وthe [[سیاست]]field سازمان|author= وNag, همهٔR. فعالیت‌هایی; استHambrick, کهD. برایC. نیل; بهChen, آن‌هاM. نیاز-J است|doi=10.1002/smj.615
|url= http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smj.615/pdf |format=PDF |accessdate=October 22, 2012}}</ref>
این فرایند شامل مشخص کردن [[بیانیه ماموریت|ماموریت]]، [[چشم انداز]]، دارایی‌های سازمان و توسعه برنامه‌های و [[سیاست|سیاست سازمان‌های]] سازمان و همهٔ فعالیت‌هایی که برای نیل به آنها نیاز است، نیز می‌شود.
 
در کنار مدیریت راهبردی،راهبردی پروسه معمولاً یک سیستم [[کارت امتیازی متوازن]] نیز به منظور ارزیابی عملکرد سازمان در نیل به اهداف مدیریت راهبردی نیز دیده می‌شود.
در تعریفی دیگر مدیریت استراتژیک را مجموعه‌ای از تصمیمات و اقدامات مدیریتی خوانده‌اند که عملکرد بلندمدت یک شرکت را تعیین می‌کند. مدیریت استراتژیک شامل رصد محیطی (هم خارجی و هم داخلی)، تدوین استراتژی (برنامه‌ریزی استراتژیک یا بلندمدت)، پیاده‌سازی، ارزیابی و کنترل استراتژی است؛ بنابراین مطالعه مدیریت استراتژیک بر پایش و ارزیابی فرصت‌ها و تهدیدهای خارجی در پرتو قوت‌ها و ضعف‌های داخلی یک شرکت تأکید می‌کند. مدیریت استراتژیک در ابتدا سیاست کسب وکار خوانده می‌شد. موضوعاتی که در مدیریت استراتژیک مطرح می‌شود شامل برنامه‌ریزی استراتژیک، رصد محیطی و تجزیه و تحلیل صنعت است.<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=نادر سیدکلالی|کد زبان=fa|تاریخ=|وبگاه=آموزش، پژوهش و مشاوره مدیریت استراتژیک|نشانی=http://www.seyedkalali.com/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9/|عنوان=مدیریت استراتژیک}}</ref>
 
مطالعات اخیر و بزرگان [[علم مدیریت]] از این نظریه حمایت می‌کنند که استراتژی نیاز دارد که با حضور همهٔ سهام داران و ذینفعان شروع شدهشود و از یک سامانهٔ بومی شدهٔ کارت امتیازی متوازن استفاده کند که شامل همهٔ این سهام داران بشود استفاده کند.
مدیریت استراتژیک هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه ای چند گانه است که سازمان را قادر می‌سازد به هدف‌های بلند مدت خود دست یابد. همانگونه گه از این تعریف استنباط می‌شود در مدیریت استراتژیک برای کسب موفقیت سازمانی بر چندین عامل تأکید می‌شود که عبارتند از هماهنگ کردن [[مدیریت]]، [[بازاریابی]]، امور مالی (حسابداری)، تولید (عملیات)، [[تحقیق و توسعه]] و سیستم‌های اطلاعات رایانه ای. مراحل مدیریت استراتژیک عبارتند از تدوین استراتژی، اجرای استراتژی و ارزیابی استراتژی. <ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=|تاریخ=|وبگاه=https://alikhademoreza.ir|نشانی=https://alikhademoreza.ir/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c%da%a9/|عنوان=مدیریت استراتژیک}}</ref>
 
در کنار مدیریت راهبردی، معمولاً یک سیستم [[کارت امتیازی متوازن]] نیز به منظور ارزیابی عملکرد سازمان در نیل به اهداف مدیریت راهبردی نیز دیده می‌شود.
 
مطالعات اخیر و بزرگان [[علم مدیریت]] از این نظریه حمایت می‌کنند که استراتژی نیاز دارد که با حضور همهٔ سهام داران و ذینفعان شروع شده و از یک سامانهٔ بومی شدهٔ کارت امتیازی متوازن که شامل همهٔ این سهام داران بشود استفاده کند.
 
== مدیریت راهبردی ==
مدیریت راهبردی یک رده از فعالیت‌های مدیریتی است که به مقوله اهداف کلان{{انگلیسی|Goalگل}} و [[تاکتیک]] در سازمان می‌پردازد. [[مدیریت استراتژیک]] یک جهت دهی کلی برای سازمان می‌سازد که ارتباط خیلی نزدیکی نیز با مقولهٔ [[رفتار سازمانی]] دارد. در علم [[راهبری کسب و کار]] {{انگلیسی|MBA}} به مدیریت راهبردی [[پایداری راهبرد]] {{انگلیسی|strategic consistency}} نیز گفته می‌شود. پایداری راهبرد به مقوله راهبردهای سازمانی در قبال محیط بیرونی می‌پردازد.
[[مدیریت استراتژیک]] یک جهت دهی کلی برای سازمان می‌سازد که ارتباط خیلی نزدیکی نیز با مقولهٔ [[رفتار سازمانی]] دارد.
در علم [[راهبری کسب و کار]] {{انگلیسی|MBA}} به مدیریت راهبردی [[پایداری راهبرد]] {{انگلیسی|strategic consistency}} نیز گفته می‌شود. پایداری راهبرد به مقوله راهبردهای سازمانی در قبال محیط بیرونی می‌پردازد.
 
مدیریت استراتژیک شامل تیم مدیریتی و احتمالاً مدیران ارشد {{انگلیسی|Board of Directors}} و سایر سهامداران {{انگلیسی|stakeholder (corporate)|stakeholder}} خواهد بود.
 
مدیریت راهبردی یک فرایند دایمی است که ارزیابی و کنترل می‌کند: [[کسب و کار]] و صنعت‌هایی را که شرکت در آن‌هاآنها وارد شده‌است؛شده است؛ بررسی رقیبان و تنظیم اهداف {{انگلیسی|goal}} و راهبردها برای ملاحظهٔ همههمهی رقیبان موجود و احتمالی؛ و توصیف راهبردها به صورت سالانه یا فصلی و تعیین اینکه چگونه پیاده شوند و چگونه پیروز خواهند شد یا اینکه کی نیاز به بازنگری دارند تا با رفیبان جدید، شرایط اقتصادی تازه و تکنولوژی جدید یا محیط‌های اجتماعی اقتصادی سیاسی، سازگار شوند<ref>(Lamb, 1984:ix)</ref><ref>Lamb, Robert, Boyden ''Competitive strategic management'', Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1984</ref>
 
== کاربرد مدیریت استراتژیک در تصمیم‌گیری‌هایتصمیم گیری‌های چند معیاره ==
مدیریت استراتژیک ابتدا با تحلیل مسائل پیرامون محیط داخلی و خارجی سازمان، شکل می‌گیرد و پس از پیشنهاد استراتژی‌ها و راهبردهای ممکن و تحلیل آنها، یک یا چند راهبرد بهینه انتخاب می‌شود.
 
همیشه انتخاب، مسئله مهمی در مدیریت محسوب می‌شود. انتخاب هدف، انتخاب کارکنان، انتخاب تأمین کنندگان، انتخاب مشاوران و بسیاری از انتخاب‌های مدیریت مستلزم، دانش کافی مدیر به محیط شرکت یا سازمان و تسلط وی بر روش‌های انتخاب می‌باشد. اساس مبحث تصمیم‌گیری‌های چند معیاره، بر انتخاب و روش‌های انتخاب استوار است؛ و ابزارهای [[برنامه‌ریزی استراتژیک]] نهایتاً به جدول انتخاب راهبردها یا QSPM ختم می‌شود؛ و مدیری که به ابزارهای برنامه‌ریزی استراتژیک دسترسی دارد می‌تواند به راحتی از آن‌ها در حل مسائل تصمیم‌گیری‌های چند معیاره کمک بگیرد.
اساس مبحث تصمیم گیری‌های چند معیاره، بر انتخاب و روش‌های انتخاب استوار است؛ و ابزارهای [[برنامه ریزی استراتژیک]] نهایتاً به جدول انتخاب راهبردها یا QSPM ختم می‌شود؛ و مدیری که به ابزارهای برنامه ریزی استراتژیک دسترسی دارد می‌تواند براحتی از آنها در حل مسائل تصمیم گیری‌های چند معیاره کمک بگیرد.
 
یکی از ابزارهایی که می‌تواند در مباحث برنامه‌ریزیبرنامه ریزی استراتژیک و تصمیم‌گیری‌هایتصمیم گیری‌های چند معیاره مورد استفاده قرار گیرد، ماتریس [[تصمیم‌گیریتصمیم گیری]] است. شاخص‌ها در این ماتریس در ستون‌ها و گزینه‌ها در سطرها قرار می‌گیرند. البته این ماتریس، ابزاری پایه‌ای در تصمیم‌گیری‌های چند معیاره می‌باشد و در نهایت تصمیم‌گیری با روش‌های دیگری انجام می‌شود.
البته این ماتریس، ابزاری پایه‌ای در تصمیم گیری‌های چند معیاره می‌باشد و در نهایت تصمیم گیری با روش‌های دیگری انجام می‌شود.
پس با این اوصاف ارتباط تنگاتنگ برنامه‌ریزیبرنامه ریزی استراتژیک در تصمیم‌گیری‌هایتصمیم گیری‌های چند معیاره کاملاً واضح است. البته برخی از صاحب نظران این دو مقوله را از هم جدا فرض کرده و ابراز می‌کنند که برنامه‌ریزیبرنامه ریزی استراتژیک، در سطح تعیین و مشخص نمودن راه و مسیر پیش روی سازمان یا شرکت بکار می‌رود در حالی که [[تصمیم‌گیریتصمیم گیری چند معیاره]]، برای اتخاذ تصمیم مناسب و بهینه از مسائل (اغلب) کوتاه مدت سازمان بکار می‌رود.
 
== رشته مدیریت استراتژیک ==
رشته مدیریت استراتژیک در ایران نخستین بار با عنوان مدیریت سیاستگذاری بازرگانی ایجاد شد. این رشته که یکی از گرایش‌هایگرایش های اصلی رشته مدیریت بازرگانی در مقطع دکترای تخصصی می‌باشد،می درباشد، خصوصدرخصوص برنامه‌ریزیبرنامه ریزی و اجرای استراتژی‌هایاستراتژی های بنگاه بنگاه‌هایهای اقتصادی است. تاریخچه به وجود آمدن رشته‌ایرشته ای تحت عنوان مدیریت استراتژیک (Strategic Management) در جهان چندان طولانی نیست و به نیمه دوم قرن بیستم می‌رسدمی رسد. طراحان دوره‌هایدوره های دانشگاهی مدیریت در کشور آمریکا تصمیم می‌گیرندمی گیرند درس جدیدی برای دانشجویان دوره کارشناسی مدیریت بازرگانی طراحی کنند که پیشرفته‌ترینپیشرفته ترین درس دوران تحصیلی و دربرگیرنده و جامع دروس متعددی باشد که آن‌هاآن ها طی دوره تحصیلی خود خوانده‌اندخوانده اند و مطالبی در آن طرح شود که به دانشجویان و مدیران آینده در زمینه تصمیم‌گیری‌هایتصمیم گیری های کلان و مدیریتی یاری رساند. به این ترتیب درس سیاستگذاری بازرگانی (Business Policy/Strategy) در برنامه درسی دانشکده‌هایدانشکده های بازرگانی جای گرفت و به مرور خود به رشته‌ایرشته ای مستقل در سطح کارشناسی ارشد و دکترای عمومی و تخصصی مدیریت و بازرگانی تبدیل شد. همان‌طورهمان طور که اشاره شد عنوانی که در ابتدا برای این زمینه دانشی در نظردرنظر گرفته شده بود «سیاستگذاری بازرگانی/سیاست کسب وکار» بود و به مرور از عناوین دیگری مانند «استراتژی بازرگانی/کسب وکار»، «استراتژی و سیاست کسب وکار» و … استفاده شد؛ در نهایتدرنهایت اما اصطلاح «مدیریت استراتژیک» بیش از بقیه مورد توجه قرار گرفت و باب شد.<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=نادر سیدکلالی|کد زبان=fa|تاریخ=|وبگاه=آموزش، پژوهش و مشاوره مدیریت استراتژیک|نشانی=http://www.seyedkalali.com/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7/|عنوان?p=رشته مدیریت استراتژیک و سیاستگذاری بازرگانی}}463</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|منابع=دکتر مجید گرامی مقدم، شناخت و برنامه‌ریزی بازار، ۲۰۱۴}}
 
== مطالعه بیشتر ==
۴۴٬۱۱۲

ویرایش