تفاوت میان نسخه‌های «ولسوالی مرغاب»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
• لهجه فارسی [[فیروز کوه]]، ولی جان لودین - نویسنده پایان نامه تحصیلی- دانشگاه غور
 
• https://www.jame-ghor.com/ghor_province/details/معرفی-ولسوالی-تازه--تاسیس-مرغاب%3A
{{افغانستان-خرد}}
 
۱۱۳

ویرایش