تفاوت میان نسخه‌های «ولسوالی مرغاب-غور»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
• شناس نامه غور، چاپ ۹۸.
 
• https://www.jame-ghor.com/ghor_province/details/معرفی-ولسوالی-تازه--تاسیس-مرغاب%3A
{{پانویس}}
{{پاک‌کن}}
۱۱۳

ویرایش