تفاوت میان نسخه‌های «ولسوالی مرغاب»

(I inserted the map of Ghōr Districts.)
برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷
برچسب: ویرایش مبدأ ۲۰۱۷
پیداوار ولسوالی مرغاب: در داخل دره مرغاب به دلیل آب وهوای مناسب انواع درختان مثمر وغیر مثمر رشد ونمو می‌کند. چهار مغز، سیب، انگور، توت، زردآلو، آلو به وفرت یافت می‌شود. مردم مرغاب زراعت پیشه بوده؛ گندم، جو ونخود در زمین‌های للمی کشت می‌شود.
 
[[پرونده:Sbaraf Margab.jpeg|بندانگشتی|منطقه زیبای اسبرف مرغاب، محل تولید چهار مغز افغانستان.]]==طرز زنده گی مردم مرغاب==
مردم مرغاب در درون دره مرغاب ودر دوطرف دریای مرغاب زنده گی می‌کنند، مردم مرغاب مثل نیاکان آرایی شان زنده گی صحرا نشینی نیز دارند، بدین معنی که این مردم یک زنده گی دوفصله دارند، در خزان وزمستان در داخل دره مرغاب زنده گی می‌کنند ودر بهار فصل تابستان در دامنه‌های کوه کوچ می‌کنند؛ کوچ کردن به دامن طبیعت وزنده گی چند ماه در دامنه‌های کوه از سابق تا هنوز به قوت خود باقی مانده وکوچکترین تغیر تا به حال به آن وارد نشده؛ البته کوچ کردن در بهار به دامنه‌های کوه بیشتر بخاطر جمع‌آوری محصولات حیوانی است.
 
۱۱۳

ویرایش