تفاوت میان نسخه‌های «گویش بختیاری»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
! بختیاری || کردی ||فارسی
|--
| باوا/پاپا|| Bâvâ/PapaBavpir || پدر بزرگ
|-
| دِدو/دِرو || Dedu/Deruxoshk,xang || خواهر
|-
| دا/دآیه || Dâ/DâyahDayk || مادر
|-
| جیجک || JujekDapir,dayegore|| مادربزرگ
|-
| تاتِه/تاتَه|| Tâtehmamo/Tâtahapo || عمو
|-
| دالو || DAloupirzhin || مادربزرگ، پیرزن
|-
| بوه/بَو|| BavehBav/Ba-ouBabo || پدر
|-
| گه گه/گِئو/گیگهَ/کاکا|| Gaga/Geou/Gigah/Kâkâkak,birange,bira || برادر
|-
| کُر/کوئَک || Kor/Koakla,kor,laek || پسر
|-
| دُر / دُه-دَر/دُدَر|| Dor/Doh-dar/Dodardot, kich,kenishk || دختر
|-
| بُتی / بُتِ|| Botie /xalti,mime Bote || خاله
|-
| کیچی/کِچی|| Kichie/Kechi,mime,poor,mate || عمه
|-
| تاته زا|| Tâte-zâmamoza,amoza || عموزاده
|-
| خورزا|| Khor-zâkhoshkeza || خواهرزاده
|-
| خُرْزِمار|| Khor-zemârpismam,pisxalt,mimeza,kormamo || پسرخاله و دخترخاله
|-
| هُمریش|| Hom-reesh,havzava,baje || باجناغ
|-
| جُوِه/جِوه|| Joweh/Jewehkaras || پیراهن، جامه
|-
| شُولار/شَولار|| Showlâr/Shawlârderpi,pantol || شلوار، تنبان
|-
| چُغا|| Cho-ghâchiya,kol || تپه
|-
| نِفت/نُفت/پِت||bivel Neft/Noftpoz/petlot || دماغ
|-
| به در/سَرا|| Be-dar/Sarâ || بیرون
| سگ
|-
| گُلو|| Golowpishok,pishole
| گربه
|-
| هَرس|| Harsheser,esrin,firmisk || اشک
|-
| تیگ/پِشنی/پیشنی|| Tig/peshniheni,tivel || پیشونی
|-
| چَکهَ/کَچه/چُوَه|| Kacheh/Chowah || چانه
| بَق/بَک|| Bagh/Bak || قورباغه
|-
| گژدین|| ,dupishk,Gazh-din || عقرب
|-
| گادین|| Ga-din || عقرب
| گَرگِراک|| GargerAk || مارمولک بزرگ
|-
| هالو/هُلو|| HAlouxalo || دایی
|-
| دیلق/تَش|| Dilaghagir/Tashar || آتش
|-
| سوز/سوز|| Sawzkesk/Sowz || سبز
|-
| حونِه/هُوَه|| Hunehkhuni/Howahmal
| خانه
|-
| اِسپید|| Espeed/Esped || سفید
|-
| شَه|| Shahresh || سیاه
|-
|کِرجِلِنگ/کِرژِلِنگ/کِرزِلِنگ||kerjeleng||خرچنگ
کاربر ناشناس