تفاوت میان نسخه‌های «گویش بختیاری»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
| جیجک || Dapir,dayegore|| مادربزرگ
|-
| تاتِه/تاتَه|| tatig,mamo/apo || عمو
|-
| دالو || pirzhin || مادربزرگ، پیرزن
| به در/سَرا|| Be-dar/Sarâ || بیرون
|-
|حَوش|| ,hweli,Hawsh || حیاط/خانه ویلایی
|-
| بَرد|| Bard || سنگ
| بَق/بَک|| Bagh/Bak || قورباغه
|-
| گژدین|| ,dupishk,Gazh-dinkazhdim || عقرب
|-
| گادین|| Ga-dindamarekul || عقرب
|-
| تَش تَش|| Tash-tash || هزارپا
| کِئو / بِنُوش/بِنَوش|| Be-nowsh/ke-woo/Benawsh || بنفش
|-
| سُهر|| SohrSoor || سرخ، قرمز
|-
| اِسپید|| Espeed/Esped || سفید
کاربر ناشناس