تفاوت میان نسخه‌های «فهرست وام‌واژه‌های انگلیسی در فارسی»

بدون خلاصه ویرایش
* [[آگونیست]]
*[[ندانم‌گرایی|آگنوستيك]] = ا[[ندانم گرا]]
* [[گزینه|آیتم]] = گزینهگزینه، برنامک (در برنامه های نمایشی سیما)
*آیدی = شناسه
 
=== ا ===
* [[اپریل]]
* [[نرم‌افزار کاربردی|اپلیکیشن]] = نرم افزار کاربردی
*اپیدمی = همه گیری
*اپیدمیک = همه گیر
*[[اتم]] = ذره
* [[اتوبوس]]
*پروسه = فرآیند، روند
*پروستات
*[[پروگرم]]
*[[پرینت]] = چاپ
*[[پرینتر]] = چاپگر
*[[پیک]] = قله، اوج
*پیج = صفحه، برگه
*پیک = خیز، اوج، فراز
 
=== ت ===
*سرویس = خدمات
*[[نماد|سمبل]] = نماد
*سوییچ = افروزه (برای خودرو)
*سیکل = دوره
 
۲۲۳

ویرایش