تفاوت میان نسخه‌های «مساوات‌خواهی»

جز
جایگزینی با اشتباه‌یاب: انها⟸آنها، ومثال⟸و مثال
جز (جایگزینی با اشتباه‌یاب: انها⟸آنها، ومثال⟸و مثال)
برچسب: برگردانده‌شده
'''مساوات‌خواهی''' {{به فرانسوی| egalitarianism}}{{انگلیسی|equalitarianism}} اصلی ست که صرفاً می‌گوید: «سود و زیان را نباید به‌طور مساوی تقسیم کرد و به هر کسی به یک اندازه داد» اصل مساوات‌خواهی را زمانی می‌توان انجام داد که بدانید چه مقدار را باید تقسیم کنید (با فرض این که بشود آن را به صورت عدد و رقم درآورد) و در میان چه کسانی باید تقسیم نمود. تنها کاری که باید انجام دا این است که به ثروتمندان مقدار کمتر و به تهی دستان بیشتر داد تا مساوات رعایت شود.از این رو باید دربارهٔ افراد، شخصیت آنها، نیازهایشان و خواسته‌های آن‌ها دانست تا توانست عمل تقسیم را بهتر انجام داد. تنها کاری که باید انجام شود این است که با همه به میزانی که حق انهاست رفتار شود. در این دیدگاه، تقسیم سود و زیان به شکلی یکسان گویای آن است که رفتار شما با مردم از روی نادانی است.<ref name="f">مبانی فلسفهٔ اخلاق- رابرا ال. هولمز، مسعود علیا- نشر ققنوس- چاپ سوم ۱۳۸۵</ref>
 
شعار اصلیه مساوات خواهی در واقع (حق خواهی)و (متناسب خواهی)است.ومثالو مثال معروف و یگانه انهاآنها در این مورد این است که : در یک طویله تقسیم مساوی سهم علف خر و گاو کاری ابلهانه است.
 
مساوات‌خواهی با [[برابرخواهی]] تفاوت دارد.<ref name="test">مبانی فلسفهٔ اخلاق- رابرا ال. هولمز، مسعود علیا- نشر ققنوس- چاپ سوم ۱۳۸۵</ref> وقتی مردم از مساوات‌خواهی سخن می‌گویند غالباً اصلی دیگر، یعنی برابرخواهی، را در نظر دارند.<ref name="f" />