تفاوت میان نسخه‌های «سادات موسوی»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
==خاندان‌ها==
خاندان‌های زیر جزو سادات موسوی هستند:
*[[دودمان پادشاهی صفویهصفویان]]
*[[خاندان صدر عاملی]]
 
۲۷۹

ویرایش