تفاوت میان نسخه‌های «امام علی (مجموعه تلویزیونی)»

* [[منوچهر علی‌پور]] در نقش ابوزینب اسدی
* [[حمید عبدالملکی]] در نقش ابومورع
* [[فرید سجادی حسینی|فرید سجادی]] در نقش مخدوج اعرابی
* [[فرحناز منافی ظاهر]] در نقش زن حارث
* [[فرحناز مهر]] در نقش زن حارث