تفاوت میان نسخه‌های «یوسف‌خان امیر مجاهد»

بدون خلاصه ویرایش
 
== قیام سعادت ==
امیر مجاهد، در [[کمیته قیام سعادت]]، به رهبری [[شیخ خزعل]] (شیخ قدرتمند مناطق عرب‌نشین [[خوزستان]]، در زمان [[قاجار]] و [[پهلوی اول]])، نیز نقش مهمی داشت. در این قیام، خوانین بختیاری و [[شیخ خزعل]] هم پیمان شدند، که در مقابل برنامه ایجاد تمرکز [[رضاخان]]، ایستادگی کنند. امیر مجاهد، به نمایندگی از طرف خوانین بختیاری انتخاب شد و به همین منظور، شیخ خزعل، با همکاری یوسف‌خان امیر مجاهد، کمیته‌ای به نام ''کمیته قیام سعادت'' تشکیل دادند و در دو جبهه، به مبارزه با حکومت رضاخان پرداختند.
 
در هنگام مبارزات کمیته قیام سعادت بود که یوسف‌خان با شُکر خدا اشراقی از ایل زراسوند آشنا شد و بعدها او را برادر و وکیل خود نامید و در دوره ای شکر خدا و خاندانش را در ملک شخصی خود یعنی قلعه شمس آباد ساکن کرد.
 
زمانیکه خبر تسلیم شدن [[شیخ خزعل]] را به یوسف‌خان دادند، او نیز عقب‌نشینی کرد و مدتی در کوهستان‌های [[بختیاری]] متواری بود، ولی در نهایت خود را تسلیم حکومت مرکزی کرد و به زندان رفت. وی مدتی در زندان رضاخان به سر برد. سرانجام با وساطت نزدیکان، یوسف‌خان از زندان آزاد گشت.<ref>مکی، حسین. ''تاریخ بیست ساله''، انتشارات علمی، تهران:۱۳۷۴. (جلد ۳، ص ۱۷۲)</ref>