قانون دست راست: تفاوت میان نسخه‌ها

افزودن شکل.
(افزودن مطالب.)
(افزودن شکل.)
در فیزیک و ریاضی، '''قاعدۀ دست راست''' (انگلیسی: Right-hand rule)'''،''' یک قاعده کلی‌ست که برای تعیین‌کردن جهت بردار حاصل از [[ضرب خارجی|ضرب برداری]] دو بردار، به کار می‌رود.
[[پرونده:RHRRight hand rule cross product.svg|جایگزین=|بندانگشتی|ضرب برداری دو بردار a و b، و جهت بردار حاصل از آن a x b.]]
برای مثال می‌توان این قاعده را برای تعیین‌کردن جهت نیروی وارد بر سیمی که [[جریان الکتریکی]] از آن می‌گذرد و در [[میدان مغناطیسی]] قرار دارد، به کار بست؛ اگر انگشت اشاره، جهت جریان، و انگشت میانی، جهت میدان مغناطیسی را نشان دهند، انگشت شَست، جهت نیرو را نشان می‌دهد.
 
از این قاعده می‌توان برای تعیین‌کردن جهت میدان مغناطیسی حاصل از جریان الکتریکی در یک سیم نیز استفاده کرد.
[[پرونده:Right hand rule cross product F=J×B.svg|جایگزین=|بندانگشتی|210x210px220x220px|تعیین جهت نیروی F وارد بر سیمی که جریانجریانی با چگالی J از آن میگذرد و در میدان مغناطیسی با چگالی شار B قرار گرفته‌است.]]
[[پرونده:V-1 right hand thumb rule.gif|بندانگشتی|300x300پیکسل|تعیین جهت میدان مغناطیسی حاصل از جریان در یک سیم.]]
<br />{{مکانیک-خرد}}