تفاوت میان نسخه‌های «سید محمد حسینی زنجانی»

مقاله فاقد کلمات ستایش گونه و... است و نیز از مدارک معتبر حتی الامکان در آن استفاده شده است. اگر موردی هست ذکر شود. باتشکر
(با فرض حسن نیت ویرایش 83.123.249.54 (بحث) خنثی‌سازی شد: بدون منبع تغییر ندهید. (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
(مقاله فاقد کلمات ستایش گونه و... است و نیز از مدارک معتبر حتی الامکان در آن استفاده شده است. اگر موردی هست ذکر شود. باتشکر)
{{لحن}}
{{بهبود منابع}}
{{Infobox
|title = سید محمد حسینی زنجانی