تفاوت میان نسخه‌های «فهرست پادشاهان کره»

جز
| ۱|| [[پرونده:Korea-Portrait of Emperor Gojong-01.jpg|60px]] ||[[گوجونگ کره|گوجونگ]]|| ۱۸۵۲–۱۹۱۹|| از نسل [[اینجو چوسان|اینجو]] و فرزندخوانده [[چئولجونگ چوسان|چولجونگ]]|| ۱۸۹۷–۱۹۰۷
|-
| ۲|| [[پرونده:Emperor Sunjong.jpg|60px]]|| [[سانجونگسونجونگ کره|سجونگ دوم ‌سونجونگ]]|| ۱۸۴۷–۱۹۲۶|| پسر [[گوجونگ کره|گوجونگ]]|| ۱۹۰۷–۱۹۱۰
|}