تفاوت میان نسخه‌های «حداقل دستمزد»

جز
ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:
جز (جایگزینی با اشتباه‌یاب: بآنها⟸به آنها، درحمایت⟸در حمایت، دستمزدیست⟸دستمزدی است، ناکارامدی‌های⟸ناکارآمدی‌های، کاروپیشه⟸کار و پیشه)
جز (ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:)
'''حداقل دستمزد''' کمترین اجرتی ست که کارفرمایان باید قانوناً به کارگران بپردازند. به‌طور معادل، کمترین دستمزدی است که کارگران کارشان را در ازای آن می‌فروشند. گرچه قوانین مختلفی در خصوص آن اکنون در حال اجرا ست، دیدگاه‌های مختلفی دربارهدربارهٔ مزایا و معایب آن وجود دارد.
 
حامیان آن می‌گویند استاندارد زندگی کارگران را زیاد، فقر و نابرابری را کم می‌کند و کار و پیشه را را مجبور به کارامد تر شدن می‌کند.<ref>Advantages Of The Minimum Wage http://robertnielsen21.wordpress.com/2012/07/27/the-advantage-of-the-minimum-wage/ {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20130116084700/http://robertnielsen21.wordpress.com/2012/07/27/the-advantage-of-the-minimum-wage/ |date=۱۶ ژانویه ۲۰۱۳ }}</ref> مخالفینش می‌گویند اگر زیادی بالا باشد، بیکاری را زیاد می‌کند خصوصاً بین کارگران کم بازده به دلیل بی‌تجربگی یا ناتوانی زین رو به کارگران کم مهارت ضرر می‌زند و برخی گروه‌ها را از بازار کار حذف می‌کند و ممکن است از دیگر راه‌ها کاهش فقر کم کارامد تر و آسیب زننده تر باشد.<ref name='Oxford'>{{cite book | last = Black | first = John | authorlink = | coauthors = | title = Oxford Dictionary of Economics | publisher = Oxford University Press, USA | date = September 18, 2003 | location = | page = ۳۰۰ | url = http://www.amazon.com/dp/0198607679 | doi = | id = | isbn =}}</ref>
 
== مباحثه در خصوص نتایج ==
قوانین حداقل دستمزد معمولاً خلاف معیار کاهش فقر تشخیص داده شده‌اند.<ref name='Palgrave1987'>{{cite book | last = Eatwell | first = John, Ed. | authorlink = | coauthors = Murray Milgate, Peter Newman | title = The New Palgrave: A Dictionary of Economics | publisher = The Macmillan Press Limited | year = 1987 | location = London | pages = 476–478 | url = | doi = | id = | isbn = 0-333-37235-2}}</ref>
 
قوانین حداقل دستمزد در بیشتر زمینه‌های اشتغال با پرداختی کم کارگران را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند.<ref name='Neumark'>{{cite book | last = Neumark | first = David | authorlink = | coauthors = William L. Wascher | title = Minimum Wages | publisher = The MIT Press | year = 2008 | location = Cambridge, Massachusetts | pages = | url = http://mitpress.mit.edu/catalog/item/default.asp?ttype=2&tid=11659 | doi = | isbn = 978-0-262-14102-4 | accessdate = ۹ نوامبر ۲۰۱۳ | archiveurl = https://web.archive.org/web/20121011153954/http://mitpress.mit.edu/catalog/item/default.asp?ttype=2&tid=11659 | archivedate = ۱۱ اکتبر ۲۰۱۲ | dead-url = yes }}</ref>
 
حمایت از حداقل دستمزد در بین اقتصاددانان کمتر از عموم است. با وجود دهه‌ها پژوهش اقتصادی و آزمایش، مباحثات در خصوص هزینه‌ها و منفعت‌های حداقل دستمزد تا به امروز ادامه دارد.<ref name="Neumark"/>
مردم را تشویق می‌کند جای این که از طرق غیرقانونی دنبال پول باشند (مثل فروش مواد مخدر غیرقانونی)، به نیروی کار بپیوندند.<ref>{{cite web |url=http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=545382 |title=Youth Crime and the Minimum Wage by Andrew Kallem :: SSRN |publisher=Papers.ssrn.com |date= |accessdate=October 5, 2011}}</ref><ref>{{cite web |url=http://www.epi.org/publications/entry/books_crimeandwork/ |title=Crime and work: What we can learn from the low-wage labor market &#124; Economic Policy Institute |publisher=Epi.org |date=July 1, 2000 |accessdate=October 5, 2011}}</ref>
* بازدهی و اتوماسیون صنعت را تشویق می‌کند.<ref>[[Bernard Semmel]], ''Imperialism and Social Reform: English Social-Imperial Thought 1895–1914'' (London: Allen and Unwin, 1960), p. 63.</ref>
* مشاغل با حقوق پرداختی کم را حذف کرده و به مشاغل با دریافتی بالا منتقل می‌کند.<ref>{{cite web |url=http://www.itif.org/pressrelease/itif-report-shows-self-service-technology-new-force-economic-life |title=ITIF Report Shows Self-service Technology a New Force in Economic Life &#124; The Information Technology & Innovation Foundation |publisher=Itif.org |date=April 14, 2010 |accessdate=October 5, 2011}}</ref><ref>{{cite web |url=http://iis-db.stanford.edu/evnts/4651/TechnologyandLaborRegulations.pdf |title=Technology and Labor Regulations 1 |format=PDF |date= |accessdate=March 1, 2012 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20130116084716/http://iis-db.stanford.edu/evnts/4651/TechnologyandLaborRegulations.pdf |archivedate=۱۶ ژانویه ۲۰۱۳ |dead-url=yes }}</ref>
* توسعه فناورانه را افزایش می‌دهد. فناوری پرهزینه‌ای که کارامدی [[کسب و کار]] را افزایش می‌دهد با افزایش بهای [[نیروی کار]] محبوبتر می‌شود.<ref>{{cite web |url=http://www.hrsdc.gc.ca/eng/labour/employment_standards/fls/research/research11/page03.shtml |title=Minimum Wages in canada: theory, evidence and policy |publisher=Hrsdc.gc.ca |date=March 7, 2008 |accessdate=October 5, 2011}}</ref>