تفاوت میان نسخه‌های «شاهنامه»

خوب
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(خوب)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
{{فردوسی (نوار کناری)}}
 
'''''شاهنامه''''' اثرکار سترگ [[فردوسی|حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی]]، [[حماسه]]‌ای منظومبه برنظم وزنو «فَعولُنسامان، فعولنکه فعولنبر فَعَلْ/پایه فَعولْ»، در [[بحر]]ِ [[متقارب مثمن محذوف|مُتَقارِبِ مثمَّنِ محذوف]]، بر حسبی دست نوشته‌های موجودپدیدار دربرگیرنده نزدیک به ۵۰٬۰۰۰ بیتچامه تا نزدیک به ۶۱٬۰۰۰ [[بیت چامه(شعر)|بیت]] و یکی از بزرگ‌ترین و برجسته‌ترین سروده‌های حماسیِ و پهلوانی جهان است که سرایش آن دست‌آوردِ دست‌کم سی سال کارِ پیوستهٔ این [[شاعر|سخن‌سرای]] نامدار [[ایران بزرگ|ایرانی]] است. موضوع و فرنام این شاهکار ادبی، [[افسانه]]‌ها و [[تاریخ ایران]] از آغاز تا [[حملهتازش اعرابعربان به ایران|حملهٔ عرب‌ها به ایران]] در [[سده ۷ (میلادی)|سدهٔ هفتم میلادی]] است ( شاهنامه از سه بخش استوره ، پهلوانی و تاریخی تشکیلفراهم شدهامده است ) که در چهار دودمان پادشاهیِ [[پیشدادیان]]، [[کیانیان]]، [[شاهنشاهی اشکانی|اشکانیان]] و [[شاهنشاهی ساسانی|ساسانیان]] گنجانده می‌شود.
 
هنگامی که زبانِ دانش و [[ادبیات]] در [[ایران بزرگ|ایران]] [[زبان عربی]] بود، فردوسی، با سرودن ''شاهنامه'' با ویژگی‌های هدف‌مندی که داشت، [[زبان فارسی|زبان پارسی]] را زنده و پایدار کرد. یکی از بن‌مایه‌های مهمیسترگی که فردوسی برای سرودن ''شاهنامه'' از آن استفادهبهره کرد،برد، [[شاهنامه ابومنصوری|''شاهنامهٔ ابومنصوری'']] بود. ''شاهنامه'' نفوذ و رخنه بسیاری در جهت‌گیریسوگیری فرهنگ فارسی و نیز بازتاب‌های شکوه‌مندی در [[فهرست ادبیات جهان|ادبیات جهان]] داشته‌است و شاعرانچامه سرایان بزرگی مانند [[یوهان ولفگانگ فون گوته|گوته]] و [[ویکتور هوگو]] از آن به نیکی یاد کرده‌اند.
 
''شاهنامه'' بزرگ‌ترین کتابدیوان به زبان پارسی است که در همه جای جهان مورد توجهبه قرارپسند گرفتهدیگران شده و به بسیاری از زبان‌های زندهٔ جهان [[ترجمه|برگردان]] شده‌است. نخستین بار در سال [[۶۰۱ (خورشیدی)|۶۰۱ خورشیدی]]، [[بنداری اصفهانی|بُنداری اصفهانی]] ''شاهنامه'' را به زبان عربی برگرداند و پس از آن برگردان‌های دیگری از این اثر،دیوان، ازجملههمانند برگردانِ [[ژول مل|ژول مُل]] به [[زبان فرانسوی|فرانسوی]]، انجام گرفت.
 
فردوسی هنگامی ''شاهنامه'' را سرود که زبان پارسی دچار آشفتگی بود، و او از ماندگار شدن این آشفتگی و افزونیِ آن جلوگیریپیشگیری کرد. فردوسی در سرودن ''شاهنامه'' بیشتر از [[فارسی سره|پارسی سره]] بهره برده و شمار [[واژگان عربی در شاهنامه|واژه‌های عربی در ''شاهنامه'']] تنها ۸۶۵ واژه است.
 
۲ اسفندماه ۱۳۸۸ پایان هزارهٔ سرایش ''شاهنامه'' بود. جشن جهانیِ هزارهٔ ''شاهنامه''، با بودنِ نمایندهٔ ۱۹۲ کشور وابسته به [[یونسکو]] در [[پاریس]]، [[فرانسه]] در بنایساختمان این نهادِ جهانی با همکاری [[بنیاد فردوسی]] برگزار شد. هم‌چنین، آیین بزرگداشت هزارهٔ ''شاهنامه'' در کشورهای گوناگون به بهانهٔ ثبت و نهادش آن در یونسکو ازجمله [[برلین]]، [[آلمان]] برگزار شد.
 
== نام ==
کاربر ناشناس