تفاوت میان نسخه‌های «الگو:شهرستان خداآفرین»

بدون خلاصه ویرایش
| group1 = '''شهرها'''
| list1 =
'''[[لاریجان (خداآفرین)|لاریجان]]'''
بدون شهر
 
| group2 = '''[[فهرست دهستان‌های ایران|دهستان‌ها]]{{سخ}}و روستاها'''
|list1=[[آغ‌قشلاق (خداآفرین)|آغ‌قشلاق]]{{•}}[[ایری‌بوجاق]]{{•}}[[خلف‌بیگلوی سفلی]]{{•}}[[خلف‌بیگلوی علیا]]{{•}}[[قشلاق حاج‌لطفعلی]]{{•}}[[قشلاق حسن‌کنگرلو]]{{•}}[[قشلاق داغلو]]{{•}}[[قشلاق مددلو]]{{•}}[[قشلاق مقدم‌شابنده]]{{•}}[[قورتلوجه سفلی]]{{•}}[[قورتلوجه علیا]]{{•}}'''[[محمودآباد (خداآفرین)|محمودآباد]]'''
|group2=[[دهستان گرمادوز غربی|گرمادوز غربی]]
|list2=[[احمدلوی سفلی]]{{•}}[[احمدلوی علیا]]{{•}}[[اسکلو محمدحسنلو]]{{•}}[[باقراوغلی]]{{•}}[[پرویزخانلو]]{{•}}[[جعفرقلی اوشاغی]]{{•}}[[حسرتان]]{{•}}[[حسنعلی کدخدالو]]{{•}}[[حسن‌قشلاقی]]{{•}}[[حسنلو (خداآفرین)|حسنلو]]{{•}}[[خطای]]{{•}}[[ساری‌بیگلو]]{{•}}[[شرفه (خداآفرین)|شرفه]]{{•}}[[عنابلو]]{{•}}[[قارلوجه]]{{•}}[[قشلاق اوزبک]]{{•}}[[قشلاق شاه‌ولی]]{{•}}[[قشلاق صومعه]]{{•}}[[قشلاق یوزقویی]]{{•}}[[قشلاق یوسفلو]]{{•}}[[کهل‌جیک]]{{•}}[[گچی‌قشلاق سفلی]]{{•}}[[گچی‌قشلاق علیا]]{{•}}[[گچی‌قشلاق وسطی]]{{•}}[[گون‌گورمز]]{{•}}'''[[لاریجان (خداآفرین)|لاریجان]]'''{{•}}[[محمدصالحلو]]{{•}}[[محمدعلیلو]]{{•}}[[مدینه‌قشلاقی]]{{•}}[[میرزامحمدآباد]]{{•}}[[همراهلو]]
}}
}}
| group1 = '''شهرها'''
| list1 =
'''[[عاشقلو]]'''
بدون شهر
 
| group2 = '''[[فهرست دهستان‌های ایران|دهستان‌ها]]{{سخ}}و روستاها'''
|list2=[[اورشان‌آباد]]{{•}}[[اوری]]{{•}}[[بابایلوی جانانلو]]{{•}}[[تاتار سفلی]]{{•}}[[تاتار علیا (منجوان)]]{{•}}[[تازه‌کند وینق]]{{•}}'''[[جانانلو]]'''{{•}}[[جعفرآباد (خداآفرین)|جعفرآباد]]{{•}}[[حیدرکانلو]]{{•}}[[دارآغزی]]{{•}}[[داش‌آراسی]]{{•}}[[داش‌باشی]]{{•}}[[دره‌جیک]]{{•}}[[دریلو]]{{•}}[[ساری‌جالو]]{{•}}[[سرخه‌کمران]]{{•}}[[شاه‌حیدر]]{{•}}[[شجایلو]]{{•}}[[طوعلی سفلی]]{{•}}[[طوعلی علیا]]{{•}}[[عمارت (خداآفرین)|عمارت]]{{•}}[[قاقالو]]{{•}}[[قره‌گونی (خداآفرین)|قره‌گونی]]{{•}}[[کریشان]]{{•}}[[کشیش‌قشلاقی]]{{•}}[[کورزه]]{{•}}[[گندم‌نان]]{{•}}[[مزرعه پریدان]]{{•}}[[مفروضلو]]{{•}}[[همنشین]]{{•}}[[هوج سفلی]]{{•}}[[وینق]]
|group3=[[دهستان منجوان غربی|منجوان غربی]]
|list3=[[آقامیرلو (خداآفرین)|آقامیرلو]]{{•}}[[آلاجوجه]]{{•}}[[ابراهیم‌بیگلو]]{{•}}[[ابراهیم سمیع]]{{•}}[[الهرد (خداآفرین)|الهرد]]{{•}}[[اوزان]]{{•}}[[اینه‌لو]]{{•}}[[بویدوز]]{{•}}[[پسیان (خداآفرین)|پسیان]]{{•}}[[تیموربیگلو]]{{•}}[[چوبه‌درق]]{{•}}[[حسن‌بیگلو]]{{•}}[[دولاب کرانلو]]{{•}}[[رزین (خداآفرین)|رزین]]{{•}}[[رشدین]]{{•}}[[ستن]]{{•}}[[شیخ‌حسینلو]]{{•}}'''[[عاشقلو]]'''{{•}}[[عباس‌آباد (خداآفرین)|عباس‌آباد]]{{•}}[[قره‌تیکانلو]]{{•}}[[قره‌قوچ]]{{•}}[[قره‌قوچ مین‌باشی]]{{•}}[[قشلاق عشقعلی]]{{•}}[[قشلاق کرانلو]]{{•}}[[کلاله سفلی]]{{•}}[[کلاله علیا]]{{•}}[[کنزه‌رود]]{{•}}[[لمه ارامنه]]{{•}}[[لمه اسلام]]{{•}}[[مرادلو (خداآفرین)|مرادلو]]{{•}}[[مسجدلو]]{{•}}[[مشدحسنلو]]{{•}}[[موسی‌کندی]]{{•}}[[وایقان مقدس]]{{•}}[[یوسفلو (خداآفرین)|یوسفلو]]
}}
}}
کاربر ناشناس