تفاوت میان نسخه‌های «دوران مبارزات سیاسی سید روح‌الله خمینی»

ArtinX13 صفحهٔ دوران مبارزات سیاسی سید روح‌الله خمینی را به دوران فعالیت سیاسی روح‌الله خمینی منتقل کرد: عنوان "مبارزه سیاسی" از قوانین بی طرفی ویکیپدیا در نگارش مطالب پیروی نمیکنه
(ArtinX13 صفحهٔ دوران مبارزات سیاسی سید روح‌الله خمینی را به دوران فعالیت سیاسی روح‌الله خمینی منتقل کرد: عنوان "مبارزه سیاسی" از قوانین بی طرفی ویکیپدیا در نگارش مطالب پیروی نمیکنه)
برچسب: تغییر مسیر جدید
(بدون تفاوت)
۱۹۸

ویرایش