تفاوت میان نسخه‌های «مرد عنکبوتی (بازی ویدئویی ۲۰۱۸)»

پیتر پارکر ([[یوری لاونتال]]) جوانی ۲۳ ساله است که در آزمایشگاه در حال تحصیل است و در حال فارغ‌التحصیل شدن از کالج است. هشت سال است که پیتر در نقش مرد عنکبوتی است و به عنوان محافظ شهر نیویورک نقش خود را ایفا کرده‌است. در اوایل داستان مرد عنکبوتی ویلسون فیسک ([[کینگ‌پین]]) را شکست می‌دهد، اما یک گروهی جدید ملقب به ''درونی‌های شیطان'' ظاهر می‌شوند که اکنون از قلمرو فیسک استفاده می‌کنند.
 
''مرد عنکبوتی'' پس از آن وارد سایت ساختمانی متعلق به کینگ‌پین می‌شود و باید از مردان او که تحت کنترل شیاطین‌های داخلی هستند، محافظت کند. پیتر می‌آموزدمتوجه می شود که مارتین لی، یکی از برجسته‌ترین بشر دوستان نیویورک، بیگانه‌های داخلی را تحت نام [[خود دیگر]] ، [[مستر نگاتیو]] رهبری می‌کند. مارتین مسئول شرکت F.E.A.S.T رامی اجراباشد می‌کند.که به دادن پناهگاه‌ به بی خانه مان پناهگاه‌هاها در سراسر شهر واقعمی شده‌اندپردازد کهاما این چیزهایقضیه زندگی شخصی پیتر را پیچیده می‌کند، زیرا عمهزن اوعمو می‌توانداو در F.E.A.S.T کار کند.
 
پیتر در آزمایشگاهی زیر نظر [[دکتر اختاپوس|اتو اکتاویوس]] در حال انجام تحقیقات اکتاویوس بر روی اندام های پروتز و رباتی هستند که بودجه آن توسط [[هری آزبورن]] تامین می شود. در حین انجام آزمایش‌ها پیتر متوجه می شود که اکتاویوس در ایجاد اندامهای تقویت شده که بیش از محدودیت های بدن انسان هستند ، وسواس می کند و چهار شاخک مکانیکی ایجاد می کند که از پشت وی کار می کنند و از طریق رابط عصبی کنترل ذهنی می شوند. او به پیتر می گوید که از بیماری عصبی عضلانی رنج می برد که به ناچار او را در سال های آینده بی تحرک می کند و این اندام های تقویت شده به وی اجازه می دهد تا در صورت عدم موفقیت بدن ، کار خود را ادامه دهد. پیتر به اکتاویوس هشدار می دهد که این رابط می تواند بر ذهن و شخصیت او تأثیر بگذارد. اکتاویوس استفاده خود را پنهانی ادامه می دهد و توجهی به حرف های پیتر نمی کند.
 
از سمت دیگر پیتر متوجه می شود که مارتین لی با داشتن یک ویروس کشنده که توسط شرکت نورمن آزبورن به طور سهوی ساخته شده است می تواند شهر را به نابودی بکشد. پیتر با کمک زن عموی خود مری جی که در دفتر F.E.A.S.T کار می کند موفق می شود تلاش های مارتین لی را بی اثر کند. و مارتین لی را به زندان بفرستد.
 
پس از مدتی اندام ها بر شخصیت اتو اکتاویوس تاثیر می گذارد و وی را به یک شرور تبدیل می کند. همین باعث می شود تا دیگر دشمنان مرد عنکبوتی یعنی [[کرکس (کمیک)|کرکس]]، [[الکترو (مارول کمیکس)|الکترو]]، [[راینو (کمیک)|راینو]]، [[مک گارگان|اسکورپیون]] و همچنین [[مستر نگاتیو]] را از زندان آزاد کند و به اتحاد اکتاویوس که تبدیل به [[دکتر اختاپوس]] شده است در بیایند و با همکاری هم نیویورک را به نابودی بکشند.