تفاوت میان نسخه‌های «دانشگاه تهران»

اصلاح سال تاسیس دانشگاه به ۱۳۱۳ و اصلاح ريیس دانشگاه به محمودنیلی احمدآبادی
جز (تمیزکاری با استفاده از AWB)
(اصلاح سال تاسیس دانشگاه به ۱۳۱۳ و اصلاح ريیس دانشگاه به محمودنیلی احمدآبادی)
| شعار = {{unbulleted list |{{lang|fa|{{nastaliq|میاسای ز آموختن یک زمان}}}}}}
| نوع = [[دانشگاه عمومی]]
| تأسیس = ۱۳۰۱ ه‍۱۳۱۳ه‍
| بنیانگذار =
| رئیس = دکتر [[امیرمحمدمحمود خسروینیلی نژاداحمدآبادی]]
| هیئت امناء =
| معاون آموزشی = دکتر سید حسین حسینی
| معاون پژوهشی =دکتر [[محمد رحیمیان]]
| معاون دانشجویی =دکتر سعید حبیبا
۲۰۹

ویرایش