پامیری: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایشگر دیداری ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایشگر دیداری ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
|caption = کودکان تاجیک
|poptime =
'''حدود ۵۰۰ هزار'''{{سخ}}{{پرچم|تاجیکستان}}:حدود ۳۰۰هزارنفر{{سخ}}{{پرچم|چین}}: ۶۰ هزار نفر{{سخ}}{{پرچم|افغانستان}}: ۷۰ هزارنفر۷۵هزارنفر{{سر خط}}{{پرچم|روسیه}}: ۶ هزارنفر۱۸هزارنفر
پاکستان:۶۵ هزارنفر۶۰هزارنفر
 
پاکستان:۶۵ هزارنفر
|langs = [[زبان‌های پامیری]] ([[فارسی تاجیکی]] زبان دوم)
|rels = مسلمان (اکثراً [[شیعه اسماعیلی]]، اقلیت [[سنی حنفی]]
۸۹

ویرایش