تفاوت میان نسخه‌های «پانتومیم»

بدون خلاصه ویرایش
 
 
پانتومیم به پنج دسته تقسیم می‌شود.
# مایممیم فیگوراتیو
# مایممیم تشریحی
# مایممیم کاربردی
# مایممیم عروسکی به دو دسته تقسیم می‌شود: الف: عروسک کوکی ب: خیمه شب بازی
# مایممیم ماشینی یا ربوتیک
 
اجرای پانتومیم در تمام جنبه‌های آن در یک‌کلام خلاصه می‌شود و آن کنترل است:
* کنترل کلام
 
=== ۱- مایممیم فیگوراتیو ===
یک کنترل و ایستائی‌های بدن در اشکال مختلف و متفاوت برای زمان‌های متفاوت. گاهی فیگور درحد چند ثانیه یا حتی چند دقیقه است که در همان حال بماند.
فیگور یا ژست یا ژستوس یونانی‌ها یا ژستورال حالتی است که باید دارای معنا باشد و مخاطب باید بتواند از او مفهومی از او دریافت کند. با کنترل بدن و تعادل براساس تنفس به وجود می‌آید. در کارهای عملی روی شیوه درست تنفس برای رسیدن به تعادل بدن گفتگو خواهیم کرد.
 
=== ۲- مایممیم تشریحی(آنتآ) ===
یک موقعیت توصیف می‌شود. این ساخت موقعیت در " مایممیم " با ساخت موقعیت در تئاتر کاملاً متفاوت است. یکی از ویژگی‌های پانتومیم بدون متن بودن آن است و یک طرح پانتومیم حداقل یک جمله است.
[[مارسل مارسو]] می‌گوید: " تمام متن یک پانتومیم درحد سه یا چهار کلمه است مثل، پیت به رستوران می‌رود ". متن‌هایی که برای جلوه " ایما " می‌نویسند فقط خلق یا گفتن یک موقعیت است زندگی کاراکتر از نقطه A تا نقطه B (کل زندگی) نیست بلکه برشی فقط بین A و B است.
 
=== ۳- مایممیم کاربردی ===
در این نوع مایممیم از دو دیگر به بالا استفاده می‌شود که " اصلی " را یاری می‌کنند و می‌توانند جنبه اشیا، صخره، … باشند.
 
=== ۴- مایممیم عروسکی ===
مایم عروسکی به دو دسته: الف - عروسک کوکی ب - عروسک خیمه شب بازی تقسیم می‌شود. در مایممیم عروسکی با مایممیم غیر عروسکی یا تفاوت عمده دارد و آن اینکه، در مایممیم عروسکی مفاصل بدن به شش مفصل تقلیل پیدا می‌کند.
# مفصل گردن
# مفصل دو دست
# مفصل دو پا
# مفصل کمر
که مجموعاً شش تا می‌شود. در مایممیم عروسکی حرکت افقی و عمودی باهم اتفاق می‌افتد. در مایممیم عروسکی کوکی، حرکات کاملاً شکسته، تعداد مفاصل شش، حرکات متصل است. در مایممیم عروسک خیمه شب بازی، تعداد مفاصل شش، حرکات منقطع است و حرکات کاملاً شکسته نیست.
 
=== ۵- مایممیم ماشینی یا آدم آهنی یا روباتیک ===
ترکیب محورهای حرکتی وجود ندارد. حرکات افقی و عمودی باهم اتفاق نمی‌افتد یعنی، تعداد مفاصل زیادتر است اما، دیگر نرمش حرکتی عروسکی در آن وجود ندارد.
 
۲۱٬۴۶۶

ویرایش