تفاوت میان نسخه‌های «آسمان‌آباد»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
== مردم‌شناسی ==
گویش مردم منطقه [[کردی کلهری|کُردی کلهری]] است و مذهب [[شیعه]] جعفری دارند. مردم آسمان آباد از لحاظ قومی یکی از تیره‌های به نام قُلیوند می‌باشند که به خاطر همسایگی با [[ایل ریزه وند]] واقع در [[دهستان ریزوند]] به گویش ریزه‌وندی تکلم می‌کنند.دارای چهار تیره اصلی است به نام‌های «خیره وند، قلیوند، مرشدوند و شمسی وند» که از میان این چهار تیره قلیوندها و شمسی وندها با حوزه گویش وران به این گویش تکلم می‌کنند و از نظر نژادی لر فیلی هستند . در زمان [[زندیان|زندیه]] آسمان آباد محل اسکان چاردولیانی بود که هم اکنون با جمعیتی در حدود سی هزار نفر در جنوب [[استان آذربایجان غربی|آذربایجان غربی]] به مرکزیت شهر محمودآباد زندگی می کنند.<ref>http://ilam.irib.ir/news?p_p_auth=KvvZlE23&p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=multitabirib3&p_p_col_count=1&_101_struts_action=/asset_publisher/view_content&_101_assetEntryId=204704102&_101_type=content&_101_urlTitle=اسمان‌اباد&redirect=http://ilam.irib.ir/archive?p_p_id=3_INSTANCE_hzaPpu7UQ5i5&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=multitabirib3&p_p_col_count=1&_3_INSTANCE_hzaPpu7UQ5i5_advancedSearch=false&_3_INSTANCE_hzaPpu7UQ5i5_entryClassName=&_3_INSTANCE_hzaPpu7UQ5i5_displayDate=&_3_INSTANCE_hzaPpu7UQ5i5_modifiedselection=0&_3_INSTANCE_hzaPpu7UQ5i5_expirationDate=&_3_INSTANCE_hzaPpu7UQ5i5_keywords=...خزل%20کرد&_3_INSTANCE_hzaPpu7UQ5i5_displayWebContentArchiveInTheme=false&_3_INSTANCE_hzaPpu7UQ5i5_delta=20&_3_INSTANCE_hzaPpu7UQ5i5_searchSort=&_3_INSTANCE_hzaPpu7UQ5i5_format=&_3_INSTANCE_hzaPpu7UQ5i5_andOperator=true&_3_INSTANCE_hzaPpu7UQ5i5_modifiedfrom=&_3_INSTANCE_hzaPpu7UQ5i5_modifiedto=&_3_INSTANCE_hzaPpu7UQ5i5_assetCategoryIds=&_3_INSTANCE_hzaPpu7UQ5i5_resetCur=false&_3_INSTANCE_hzaPpu7UQ5i5_cur=1&_3_INSTANCE_hzaPpu7UQ5i5_struts_action=%2Fsearch%2Fsearch</ref><ref>http://www.negahmedia.ir/media/show_podcast/49222</ref> <ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=Fa|تاریخ=|وبگاه=|نشانی=http://ilam.irib.ir/-/شهر-اسمان-اباد|عنوان=http://ilam.irib.ir/-/شهر-اسمان-اباد}}</ref>
 
== کشاورزی ==
کاربر ناشناس