تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال اوپن»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
season = |
position = |
| pattern_la1=_ijsland16gka_krcg1718t|pattern_b1=_kase1617h_krcg1718t|pattern_ra1=_ijsland16gka_krcg1718t|pattern_sh1=_kase1617h|pattern_s1=_whitetop
| leftarm1=FFFFFF|body1=FFFFFF|rightarm1=FFFFFF|shorts1=FFFFFF|socks1=۰۰۰۰۰۰
| pattern_la2=_eupen1516a|pattern_b2=_eupen1516a|pattern_ra2=_eupen1516a|pattern_s2=_whitetop
کاربر ناشناس