تفاوت میان نسخه‌های «فهرست شاهان و شاهنشاهان اشکانی»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
Below is a list of rulers of the [[Iran]]ian [[Parthian Empire]] (247 BC – 228 AD).
== فهرست شاهان محلی اشکانی ==
{| class="wikitable" style="width:900"
|-
به دلیل ناشناخته فوت شد.
|}
 
== فهرست شاهنشاهان اشکانی ==
{| class="wikitable" style="width:900"