تفاوت میان نسخه‌های «فهرست شاهان و شاهنشاهان اشکانی»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش‌گر دیداری ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
<br />
{{Infobox former monarchy
| border = imperialشاهنشاهی
|royal_title=Kingشاهنشاه
|realm=theشاهنشاهی Parthian Empireاشکانی
|image=Coin of Mithradates I of Parthia, Seleucia mint.jpg
|caption='''[[مهرداد یکم]]'''{{سخ}} در زمان او پادشاهی اشکانی به یک شاهنشاهی تبدیل شد.
|caption='''[[Mithridates I of Parthia|Mithridates I]]'''<br>171–132 BC<br>Transformed the Parthian realm into an empire
|first_monarch=[[Arsacesارشک I of Parthia|Arsaces Iیکم]]
|last_monarch=[[Artabanusاردوان IV of Parthiaپنجم|Artabanusاردوان IVچهارم]]
|style=
|residence=
|appointer=موروثی
|appointer=[[Divine right of kings|Divine right]], [[hereditary]]
|began=247۲۴۷ BCپیش از میلاد
|ended=224۲۲۴ ADمیلادی
|first_kingofking=}}
}}
 
<br />
Below is a list of rulers of the [[Iran]]ian [[Parthian Empire]] (247 BC – 228 AD).
== فهرست شاهان محلی اشکانی ==
{| class="wikitable" style="width:900"