هلاکو رامبد: تفاوت میان نسخه‌ها

File:Holaku Rambod 1354.jpg
(ابرابزار)
(File:Holaku Rambod 1354.jpg)
{{Infobox officeholder
| name=هلاکو رامبد
| image=File:Holaku Rambod 1354.jpg
| order = نماینده دوره‌های ۱۹ الی ۲۴ مجلس شورای ملی
| constituency = طوالش