تفاوت میان نسخه‌های «جوانه چشایی»

بدون خلاصه ویرایش
(ایجاد شده توسط ترجمهٔ صفحهٔ «Taste bud»)
 
{{Infobox microanatomy|Name=Taste buds|Latin=caliculus gustatererius|Image=1402 The Tongue.jpg|Caption=Taste buds are small structures present within the [[lingual papillae|papillae]] of the tongue|System=[[Taste]]}} '''جوانه های چشایی''' یا '''پرزهای چشایی''' حاوی سلولهای گیرنده مزه هستند که به سلولهای چشایی نیز معروف هستند. <ref name=":0">{{Cite book|title=Hole's Human Anatomy and Physiology|last=Shier|first=David|publisher=McGraw-Hill Education|year=2016|isbn=978-0-07-802429-0|location=New York|pages=454–455}}</ref> گیرنده های مزه در اطراف سازه های کوچکی معروف به [[پاپیلای زبان]] واقع در سطح بالای [[زبان (کالبدشناسی)|زبان]] ، [[نرم‌کام|کام نرم]] ، [[مری]] فوقانی ، [[گونه (کالبدشناسی)|گونه]] و [[اپیگلوت]] قرار دارند. این ساختارها در شناسایی پنج عنصر [[مزه|درک مزه]] نقش دارند: [[مزه|شور]] ، [[مزه|ترش]] ، [[مزه|تلخ]] ، [[شیرینی (مزه)|شیرین]] و [[اومامی]] . اختصاص این سلیقه های مختلف را به [[نقشه زبان|سطح های مختلف زبان]] تصوری نادرست است؛ در حقیقت این سلیقه ها توسط همه سطح زبان قابل تشخیص است. از طریق دهانه های کوچک در روبافت زبان ، به نام منافذ مزه، قسمت هایی از مواد غذایی حل شده در [[بزاق]] با گیرنده های طعم در تماس قرار می گیرند. اینها در بالای سلولهای گیرنده مزه قرار دارند که جوانه های طعم را تشکیل می دهند. سلول های گیرنده طعم اطلاعاتی که توسط خوشه های گیرنده های مختلف و کانال های یونی شناسایی شده اند را از طریق اعصاب مغزی هفتم ، نهم و دهم به مناطق گوارشی مغز می فرستند.
 
به طور متوسط ، زبان انسان دارای 2000 تا 8000 جوانه چشایی است. <ref>Encyclopædia Britannica. 2009. [http://www.britannica.com/EBchecked/topic/584034/taste-bud Encyclopædia Britannica Online.]</ref> متوسط طول عمر آنها 10 روز تخمین زده شده است. <ref>{{Cite journal|last=Hamamichi|first=R.|last2=Asano-Miyoshi|first2=M.|last3=Emori|first3=Y.|date=15 September 2006|title=Taste bud contains both short-lived and long-lived cell populations|journal=Neuroscience|publisher=|volume=141|issue=4|pages=2129–2138|doi=10.1016/j.neuroscience.2006.05.061|pmid=16843606}}</ref>
۱۹۳

ویرایش