محلول بافر: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی با اشتباه‌یاب: بطور⟸به‌طور
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
جز (جایگزینی با اشتباه‌یاب: بطور⟸به‌طور)
محلول‌های بافر برای حفظ pH صحیح برای عملکرد آنزیم‌ها در بسیاری از موجودات زنده ضروری هستند.
 
بسیاری از آنزیم‌ها تنها در شرایط دقیقی کار می‌کنند؛اگر pH در محدوده بسیار کمی تغییرکند عملکرد آنزیم‌ها کند ویا متوقف می‌شود ودچار تغییر ماهیت می‌شوند.در بسیاری از موارد تغییر ماهیت می‌تواند بطوربه‌طور ثابت فعالیت کاتالیزوری را از کار بیاندازد.
 
بافر کربنیک اسید(H2CO3) و بیکربنات (-HCO3) در پلاسمای خون موجود است که برای حفظ pH بین 7.35تا7.45 بکار می‌رود.