تفاوت میان نسخه‌های «قوم‌نگاری»

جز
جایگزینی با اشتباه‌یاب: بطور⟸به‌طور
جز (جایگزینی با اشتباه‌یاب: بطور⟸به‌طور)
 
==== مطالعه اسناد و مدارک ====
مهمترین اسناد و مدارکی که معمولاً در مطالعه و تحقیق [[مردم‌شناسی]] مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارتند از:
* '''اسناد مکتوب''': یکی از راه‌های جمع‌آوری اطلاعات در یک جامعه، استفاده از قباله‌ها، عقد نامه‌ها، قراردادها و بطوربه‌طور کلی همه اسناد مکتوب است. این اسناد و مدارک نه تنها می‌تواند راهنمای مطالعه در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، خویشاوندی و اعتقادی باشد، بلکه در تحقیقات مردم نگاری نیز نقش بنیانی دارد.
* '''مدارک شفاهی''': یادداشت کردن اطلاعات شفاهی، افسانه‌ها، قصه‌ها، حوادث تاریخی و سایر جنبه‌های دانش عامه از جمله روش‌های جمع‌آوری اطلاعات است که گاه حائز کمال اهمیت است.
* '''عکس و صدابرداری''': [[تکنولوژی]] جدید دو امکان دیگر به ثبت و ضبط وقایع و امور تحقیقاتی افزوده‌است. فیلمبرداری از حرکات و حالات، امکان دیگری در بیان و تفسیر موضوعات مردم نگاری است و تهیه فیلم‌های مردم نگاری، کوششی مؤثر در شناختن و شناساندن جنبه‌های تکنیکی و تظاهرات فرهنگی جامعه‌است.