تفاوت میان نسخه‌های «تاریخ سندیکاهای ایران»

جز
جایگزینی با اشتباه‌یاب: بطور⟸به‌طور
جز (ابزار پیوندساز: افزودن پیوند اعتصاب سراسری به متن)
جز (جایگزینی با اشتباه‌یاب: بطور⟸به‌طور)
 
=== نخستین اتحادیه کارگری ===
در سال ۱۲۸۴ در چاپخانه‌ای کوچک در تهران نخستین اتحادیه کارگری تأسیس شد. هم‌زمان با اتحادیه کارگران چاپخانه‌ها در دیگر کارخانه‌ها نیز این امر رو به نضج نهاد، تا اینکه کارگران مشهد، تبریز، انزلی و دیگر نقاط کشور را هم دربر گرفت. شعارهای مزد عادلانه، هشت ساعت کار در روز، زمین برای دهقان و جمهوری سر داده شد.
با سرکوب [[انقلاب مشروطه]] از طرف استبداد، جنبش سندیکائی و اتحادیه‌ای نیز مورد هجوم واقع گردید، تا مانع از رسوخ افکار پیشرفته و سوسیال دموکراسی و [[مشروطه خواهی]] شود. در این بین منافع صنفی و طبقاتی کارگران بطوربه‌طور آشکارا مورد تعرض قرار گرفت. کارگران پیشرو ایرانی که مدافعان استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی بودند، پس از جریانات انقلاب مشروطه تا سالهای قبل از پیروزی [[انقلاب اکتبر]] آماج شدیدترین حملات ارتجاع داخلی و خارجی قرار داشتند، و پادشاهان قاجار از هیچ گونه عملی جهت سرکوب آنان خودداری نمی‌نمودند.
 
== دوران رشد سندیکائی پس از پیروزی انقلاب اکتبر ==