تفاوت میان نسخه‌های «گوتفرید لایبنیتس»

جز
جز (←‏مناد یا جوهر فرد: ویکی‌سازی)
جز (←‏دوگانه‌های لایبنیتس: فارسی‌سازی)
 
=== دوگانه‌های لایبنیتس ===
فلسفه لایبنیتس سخت زیر اثر پژوهش‌های منطقی او است. او می‌کوشد، همچنان که آرمان خردگرایان است، نظامی فلسفی برسازد، که هر گزاره ش چونان گزاره‌های ریاضی یقینی باشد. از همین رو، از نگاهی، فلسفه ش بر تحلیل [[گزاره]] استوار است و با تقسیم دودویی مفهوم‌ها و تعریف دوگانه‌های گوناگون پیش‌می‌رود.
 
==== حقیقت عقل و حقیقت واقع ====