تفاوت میان نسخه‌های «بازپرس»

ادغام اشتباه (بحث)
(ادغام اشتباه (بحث))
{{ادغام با|بازجویی}}
'''بازپرس''' یک مقام قضایی است که رأساً یا به تقاضای [[دادستان]] از متهمان، تحقیق و عنداللزوم قرار تأمین اخذ می‌نماید. بازپرس پس از ارجاع پرونده به تقاضای دادستان به جمع‌آوری دلایل تحقیق از [[متهم]] و سایر افراد [[مظنون]] و بررسی سایر [[ادله]] خواهد پرداخت و در صورت ضرورت، تأمین لازم اخذ و نهایتاً مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب، منع تعقیب یا قرار مجرمیت خواهد نمود. بازپرس در اظهارنظر، مکلف به تبعیت از دادستان نیست و اصولاً عهده‌دار رسیدگی به جرایم مهم که در صلاحیت محاکمهٔ کیفری استان است، می‌باشد.<ref>قانون آئین دادرسی مدنی -دادگاه‌های عمومی وانقلاب،۱۳۹۱، منصور</ref>
 
۶۰٬۸۴۸

ویرایش