تفاوت میان نسخه‌های «قانون خودمختاری محلی»

صفحه‌ای تازه حاوی «قانون خودمختاری محلی{{به ژاپنی|地方自治法|Chihō-jichi-hō}} در ژاپن یک قانون قدرت سپا...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «قانون خودمختاری محلی{{به ژاپنی|地方自治法|Chihō-jichi-hō}} در ژاپن یک قانون قدرت سپا...» ایجاد کرد)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(بدون تفاوت)
۱۹۸

ویرایش