تفاوت میان نسخه‌های «انوره دو بالزاک»

جز
* ''اورسولا میروئه'' (۱۸۴۲) ترجمه روشن آغاخانی تحت عنوان ''اورسولا''، انتشارات اکباتان
* ''دام گستر'' (۱۸۴۲) (دختر ماهیگیر) ترجمه رضا عقیلی انتشارات جامی، تحت عنوان ''دلشکسته'' ترجمه سیروس نویدان، انتشارات کوشش
* ''[[زن سی ساله]]'' (۱۸۴۲) ترجمه [[ادوارد ژوزف]]، انتشارات جامی
* ''[[آرزوهای بربادرفته]]'' (۱۸۳۷–۱۸۴۳) ترجمه سعید نفیسی، انتشارات امیرکبیر؛ محمدجعفر پوینده، نشر نی؛ سیروس نویدان، انتشارات درنا
* ''دهقانان'' (۱۸۴۴) ترجمه هژبر سنجرخانی، مؤسسه انتشارات نگاه