تفاوت میان نسخه‌های «انوره دو بالزاک»

جز
* ''[[بابا گوریو|باباگوریو]] (۱۸۳۵)'' ترجمه ادوارد ژوزف؛ و [[م. ا. به‌آذین]]، انتشارات علمی و فرهنگی و ققنوس
* ''[[زنبق دره (رمان)|زنبق دره]]'' (۱۸۳۶) ترجمه [[م. ا. به‌آذین]]، انتشارات فردوس
* ''[[پیردختر (رمان)|پیردختر]]'' (۱۸۳۷) ترجمه محمدجعفر پوینده، نشر چشمه
* ''سزار بیروتو'' (۱۸۳۷) ترجمه اردشیر نیک پور، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، سال ۱۳۴۳
* ''کشیش دهکده'' (۱۸۴۱) ترجمه هوشیار رزم آزما، انتشارات جامی