تفاوت میان نسخه‌های «انوره دو بالزاک»

جز
* ''دخترعمو بت'' (۱۸۴۶) ترجمه [[م. ا. به‌آذین]]، انتشارات آسیا
* ''پسرعمو پونس'' (۱۸۴۷) ترجمه سیروس نویدان، انتشارات کوشش
* ''بهروزی و تیره‌روزی‌های روسپیان تحت عنوان فراز و نشیب زندگی بدکاران'' (۱۸۴۷)، ترجمه پرویز شهدی، انتشارات ققنوس. تحت عنوان ''آتشپاره'' ترجمه [[عنایت الله شکیباپور]] ، انتشارات فرخی. تحت عنوان در ''اوج قدرت'' ترجمه [[عنایت الله شکیباپور ]]، انتشارات هدف
* '' دوشس دولانژه''(۱۸۳۴) تحت عنوان کمدی انسانی ترجمه عنایت الله شکیباپور، انتشارات شهریار
* '' مسافرخانه سرخ'' (۱۸۳۰)ترجمه محمد نجابتی ، انتشارات ققنوس