تفاوت میان نسخه‌های «تئاتر مستقل تهران»

ابرابزار، اصلاح نویسه‌های عربی
(ابرابزار، اصلاح نویسه‌های عربی)
{{تمیزکاری|تاریخ=سپتامبر ۲۰۱۹}}
{{ویکی‌سازی|تاریخ=سپتامبر ۲۰۱۹}}
'''''<big>تئاتر مستقل تهران</big>'''''
 
'''یکی از کمپانی هایکمپانی‌های تئاتر خصوصی در ایران است''' که در شهر تهران، خیابان رازی ضلع شرقی  مجموعهٔ فرهنگی هنری تئاتر شهر قرار دارد.
 
'''مصطفامصطفی کوشکی و هستی حسینی''' مدیران و موسسانمؤسسان این مجموعه فرهنگی هنری هستند که به صورت غیررسمی در آذرماه ۱۳۹۴ خورشیدی هم‌زمان با هفته تئاتر لهستان و اجرای نمایشی از کمپانی «زار» در ایران افتتاح شد.شد؛ و در بهمن ماه همان سال با اجرای نمایش «باد شیشه را میلرزاندمی‌لرزاند» به کارگردانی مشترک مصطفامصطفی کوشکی و هستی حسینی به صورت رسمی افتتاح شد.
 
این مرکز خصوصی تئاتر، یکی از بزرگترین تالارهای اجرای نمایش در ایران را در خود جای داده با زیربنای ۱۱۰۰ متر و یک سالن بلک باکس با ظرفیت ۲۳۰ تماشاگر با قابلیت چینش صندلی به شکل پرتابل و چند سویه، و با امکانات حرفه‌ای نور، صدا و ویدئو به سالنی با کیفیت مناسب در سیستم تئاتر خصوصی کشور تبدیل شده‌است.
 
کمپانی تئاتر مستقل تهران در عرصه هنرهای نمایشی به صورت سالانه دست به تولید آثاری میزندمی‌زند و این نمایشها را در سالن «تئاتر مستقل تهران» به اجرا در می آورد.درمی‌آورد؛ و در کنار این تولیدات در آموزش رشته‌های مختلف هنرهای نمایشی مانند طراحی صحنه، نمایشنامه نویسی، کارگردانی، طراحی نور، طراحی صدا، موسیقی و بازیگری نیز فعال است.
 
مجموعه «تئاتر مستقل تهران» جدا از به نمایش گذاشتن تولیدات کمپانی تئاتر مستقل با دعوت از گروه‌ها و هنرمندان مستقل داخلی و خارجی و در کنار آن حمایت از گروه‌های جوان و جسور و تجربه گرا، سیاستگذاری روشن و هویت قابل تشخیصی برای خود به وجود آورده‌است.
 
'''کمپانی « تئاتر مستقل تهران» در کمتر از ۳۰ ماه فعالیت خود تا کنون نمایشهایی که عنوان آن‌ها در پایین آمده را تولید و به اجرا رسانده استرسانده‌است.'''
 
[[«بادشیشه را میلرزاندمی‌لرزاند»]] به کارگردانی مصطفامصطفی کوشکی و هستی حسینی با ۷۰ اجرا و بیش از ۱۰ هزار تماشاگر
 
[[«رویایرؤیای یک شب نیمه تابستان»]] به کارگردانی مصطفامصطفی کوشکی با ۱۶۳ اجرا و بیش از ۳۰ هزار تماشاگر
 
[[«رومئو و ژولیت»]] به کارگردانی هستی حسینی با ۴۰ اجرا و بیش از ۵ هزار تماشاگر
[[«گتو»]] به کارگردانی سعید بهنام با ۱۸ اجرا و بیش از ۱۵۰۰ تماشاگر
 
[[«رومولیت»]] به کارگردانی مصطفامصطفی کوشکی و هستی حسینی با ۵۴ اجرا و بیش از ۸۵۰۰ تماشاگر
 
[[«شپش»]] به کارگردانی [[کوروش نریمانی]] با ۱۸ اجرا و بیش از ۳ هزار تماشاگر
 
«سیزده» به کارگردانی مهدی کوشکی، از 18۱۸ آبان 97۹۷ در سالن مستقل اجرا خواهد شد.
 
«وقتی کبوترها ناپدید شدند» به کارگردانی هستی حسینی
 
«هشتمین سفر سندباد» به کارگردانی مصطفامصطفی کوشکی در مرحله آماده سازیآماده‌سازی برای اجرا
 
و همچنین تئاتر مستقل تهران تا کنون میزبان هنرمندان مستقلی چون: محمد رضایی راد، [[امیررضا کوهستانی]]، [[مهدی کوشکی]]، [[سید محمد مساوات]]، [[کیومرث مرادی]]، [[علی شمس]]، [[جابر رمضانی]]، [[علیرضا کوشک جلالی]]، [[پگاه طبسی نژاد]]، [[احسان گودرزی]]، علی سرابی، کمال هاشمی، سامانه زندی نژاد، پویان باقرزاده، احمد سلگی،  فرزاد امینی، حامد اصغر زادهاصغرزاده و علی مسعودی بوده‌است.
 
در حدود ۳۰ ماه فعالیت تئاتر مستقل تهران این مجموعه میزبان ۲۰۰ هزار تماشاگر تئاتر بوده و برای بیش از ۳۰۰ گروه نمایشی امکان تمرین فراهم کرده و حدود ۳۰۰ هنرجو را در رشته‌های مختلف هنرهای نمایشی تحت آموزش قرار داده استداده‌است.
 
و در نخستین مرکز مشاوره تخصصی تئاتر در مجموعه «تئاتر مستقل تهران» به بیش از ۱۰۰۰ نفر در حوزه‌های مختلف، توسط کارشناسان متخصص مانند: [[فرهاد مهندس پور]]، [[محمد چرمشیر]]، [[محمد حسن معجونی]]، [[حمید پورآذری]]، [[علی اصغر دشتی]]، [[سیامک احصایی]]، [[افروز فروزند]]، [[منوچهر شجاع]]، [[رضا مهدی زادهمهدی‌زاده]]، [[محمد باقر ضیایی]]، [[علی اتحاد]]، [[آیدین الفت]]، [[آنکیدو]]…
 
''<u>''مجموعه تئاتر مستقل تهران در راستايراستای فعاليتفعالیت خود گزارشيگزارشی از عملكردعملکرد بخش هايبخش‌های مختلف خود ارائه مي دهدمی‌دهد كهکه به شرح زيرزیر است:</u>''''
 
'''سالن تئاتر مستقل:'''
 
تئاتر مستقل تهران به عنوان يكیک كمپانيکمپانی كاملاًکاملاً مستقل،ازمستقل، از زمان افتتاح آثاريآثاری را توليدتولید كردکرد كهکه در ايناین بین، بين،نمايشنمایش "«[[رويايرؤیای يكیک شب نيمهنیمه تابستان]]"» به كارگردانيکارگردانی [[مصطفيمصطفی كوشكيکوشکی]] با ١٦٣۱۶۳ اجرا توانست ركوردرکورد تازه ايای را در اجراياجرای عموميعمومی تاريختاریخ هنر نمايشنمایش بعد از انقلاب به ثبت برساند كهکه در مجموع ميزبانمیزبان ٣٥هزار۳۵هزار تماشاگر بوده‌است.
 
ايناین كمپانيکمپانی در راستايراستای سياستسیاست خود،ازخود، گروهاز هايگروه‌های نمايشينمایشی جهت اجرا در مستقل دعوت به عمل مي آوردمی‌آورد و بر ايناین رويكردرویکرد استوار است.
 
'''جوايزجوایز تئاتر مستقل تهران:'''
 
نمايشنمایش "«[[رويايرؤیای يكیک شب نيمهنیمه تابستان]]"» توانست در سيسی و پنجمينپنجمین جشنواره بين الملليبین‌المللی تئاتر فجر جوايزيجوایزی همچون،تنديسهمچون، تندیس اول طراحيطراحی گريم،تنديسگریم، طراحيتندیس لباس،تقديرطراحی بازيگري،تقديرلباس، طراحيتقدیر بازیگری، تقدیر طراحی صحنه و در پانزدهمينپانزدهمین جشن كانونکانون منتقدين،بهترينمنتقدین، بهترین چهره پردازي،بهترينپردازی، بهترین طراحی طراحيصحنه، صحنه،بهترينبهترین بازيگربازیگر مرد و بهترينبهترین نمايشنمایش سال را كسبکسب كندکند.
 
همچنينهمچنین نمايشنمایش "«دوشس ملفي"ملفی» كاريکاری از محمد رضاييرضایی راد در جشن انجمن منتقدان خانه تئاتر توانست عنوان نمايشنمایش برگزيدهبرگزیده ايناین جشن را از آن خود كندکند.
 
'''مركزمرکز مشاوره تئاتر مستقل:'''
 
نخستيننخستین مركزمرکز تخصصيتخصصی مشاوره تئاتر،باتئاتر، مديريتبا عليمدیریت علی اصغر دشتيدشتی به عنوان يكيیکی از بخش هايبخش‌های فعال تئاتر مستقل در اول آبان ١٣٩٥۱۳۹۵ در ١٠۱۰ واحد تخصصيتخصصی و با همكاري٢٨همکاری۲۸ مشاور وبا حضور١٨٠حضور۱۸۰ دانشجو و با تشريحتشریح برنامهبرنامه‌های هاياین اينمرکز، مركز،افتتاحافتتاح شد.
 
این مرکز در واحدهای تخصصی کارگردانی، نمایشنامه نویسی، طراحی صحنه، طراحی لباس، طراحی نور، طراحی صدا و موسیقی، تئاتر عروسکی، پرفورمنس آرت و طراحی گرافیک و با حضور شورای مشاوران تخصصی و مشاوران واحدهای مختلف مرکز مشاوره تئاتر از جمله:فرهاد مهندس پور، حسن معجونی، حمید پورآذری، سعید بهنام خانیکی، علی اصغر دشتی، محمد چرمشیر، افروز فروزند، سیامک احصایی، منوچهر شجاع، رضا مهدی‌زاده، گلناز گلشن، شیما میرحمیدی، ندا نصر، زهرا صبری، مریم معینی، بابک میرزاخانی، آنکیدو دارش، فرشاد فزونی، آیدین الفت، بامداد افشار، دکتر محمدباقر ضیایی، امیر راد، رامین اعتمادی بزرگ، علی اتحاد، اشا صدر، امیر اسمی، فرهاد فزونی فعالیت می‌کند.
اين مركز در واحدهاي تخصصي كارگرداني،نمايشنامه نويسي،طراحي صحنه،طراحي لباس،طراحي نور،طراحي صدا و موسيقي،تئاتر عروسكي،پرفورمنس آرت و طراحي گرافيك و با حضور شوراي مشاوران تخصصي و مشاوران واحدهاي مختلف مركز مشاوره تئاتر از جمله:فرهاد مهندس پور،حسن معجوني،حميد پورآذري،سعيد بهنام خانيكي،علي اصغر دشتي،محمد چرمشير،افروز فروزند،سيامك احصايي،منوچهر شجاع،رضا مهدي زاده،گلناز گلشن،شيما ميرحميدي،ندا نصر،زهرا صبري،مريم معيني،بابك ميرزاخاني،آنكيدو دارش،فرشاد فزوني،آيدين الفت،بامداد افشار،دكتر محمدباقر ضيايي،امير راد،رامين اعتمادي بزرگ،علي اتحاد،اشا صدر،امير اسمي،فرهاد فزوني فعاليت ميكند.
 
'''پلاتو مستقل:'''
 
مجموعه مستقل تهران دارايدارای دو پلاتويپلاتوی ٦٥۶۵ و ٥٠۵۰ متريمتری است كهکه در ٢٤۲۴ ماه فعاليتفعالیت جديجدی خود (از شهريورشهریور ماه سال ٩٥۹۵ تا كنونکنون)ميزبان تمريناتمیزبان تمرینات ٣١٦۳۱۶ گروه تئاتر بوده‌است.
 
كارگاه هايکارگاه‌های از آموزش تا اجرا:
 
مجموعه مستقل تهران با هدف استعداديابي،آموزشاستعدادیابی، آموزش و توليدتولید نمايش،كارگاهنمایش، هاييکارگاه‌هایی را طيطی فراخوانيفراخوانی راه اندازياندازی كردکرد كهکه كارگاهکارگاه‌های، هاي،[[سعيدسعید بهنام]]، [[ركسانارکسانا مهرافزون]] و [[كوروشکوروش نريمانينریمانی]] از آن دسته بوده كهکه در نيمهنیمه دوم سال ٩٦ نمايش۹۶ هاينمایش‌های حاصل از كارگاه‌هاکارگاه‌ها اجرا شدند.
 
در همينهمین راستا حميدحمید پورآذريپورآذری و اصغر دشتيدشتی نيزنیز كارگاه هايکارگاه‌های از آموزش تا اجرا برگزار كردندکردند.
 
'''مركزمرکز موسيقيموسیقی بتهوون:'''
 
ايناین مركزمرکز با ارائه محصولات فرهنگيفرهنگی مانند موسيقي،كتابموسیقی، کتاب و فيلمفیلم تئاتر و برگزاريبرگزاری رويدادرویداد و رونماييرونمایی از محصولات فرهنگيفرهنگی هنريهنری در مجموعه تئاتر مستقل تهران فعال مي باشدمی‌باشد.
 
== نشانی ==