تفاوت میان نسخه‌های «شعر کهن فارسی»

نکته هایی انتخاب شده از اشعار حافظ
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
(نکته هایی انتخاب شده از اشعار حافظ)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
 
== نمونه ==
مرنج حافظ و از دلبران حفاظ مجوی
<br />[[حافظ]]
 
گناه باغ چه باشد چو این گیاه نرست
 
بیدار شو ای دیده که ایمن نتوان بود
 
زین سیل دمادم که در این منزل خواب است
 
سبز است در و دشت بیا تا نگذاریم
 
دست از سر آبی که جهان جمله سراب است
 
حافظ چه شد ار عاشق و رند است و نظرباز
 
بس طور عجب لازم ایام شباب است<br />
 
== پانویس ==
{{پانویس}}
۵۳

ویرایش