تفاوت میان نسخه‌های «مسابقات قهرمانی بوکس آماتوری ۱۹۹۲ آسیا»