کری (فیلم ۲۰۱۳): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
[[رده:فیلم‌های درباره قلدری و زورگویی]]
[[رده:فیلم‌های درباره کودک‌آزاری]]
[[رده:فیلم‌های دلهره‌آورمهیج روانشناسیروان‌شناسانه دهه ۲۰۱۰ (میلادی)]]
[[رده:فیلم‌های فراطبیعی دهه ۲۰۱۰ (میلادی)]]
[[رده:فیلم‌های فیلم‌برداری‌شده در تورنتو]]