تفاوت میان نسخه‌های «رضا یزدانی (خواننده)»

| rowspan="2" | ۱۳۸۵ || «پدر» || rowspan="2" |فیلم سینمایی [[رئیس (فیلم ۱۳۸۵)|رئیس]]|| rowspan="2" | بهروز پایگان|| -
|-
| «پسر» rowspan="2" | «رئیس» || -
 
| «رییس» || -
|-
| ۱۳۸۶ || «مرگ تدریجی یک رؤیا» ||سریال [[مرگ تدریجی یک رؤیا]]|| colspan="2" | کارن همایونفر ||-
۲۴۴

ویرایش