تفاوت میان نسخه‌های «رضا یزدانی (خواننده)»

برچسب: متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
|}
 
=== موسیقی‌های متن ===
{| class="wikitable sortable"
! سال !! نام ترانه !! نام اثر !! ترانه‌سرا !! آهنگساز !! تنظیم کننده !! آلبوم
|-
| ۱۳۸۲1382 || «[[لاله زار (ترانه)|لاله زار]]» ||فیلم سینمایی [[حکم (فیلم ۱۳۸۴)سینمایی حکم|حکم]] || rowspan="8" | یغما گلرویی || rowspan="3" | رضا یزدانی || حمیدرضا صدری || پرنده بی پرنده
|-
| rowspan="2" | ۱۳۸۵1385 || «پدر»[[رییس (ترانه)||ررییس]]» rowspan="2" ||فیلم سینمایی [[رئیس (فیلم ۱۳۸۵)سینمایی رییس مسعود کیمیایی|رئیسرییس]] || rowspan="2" یغما گلرویی || رضا یزدانی || بهروز پایگان|| -
|-
| 1385 || «[[پدر (ترانه)|پدر]]» ||فیلم سینمایی [[فیلم سینمایی رییس مسعود کیمیایی|رییس]] || یغما گلرویی || رضا یزدانی || بهروز پایگان|| -
| «پسر» || -
 
|-
| 1385 || «[[پسر(ترانه)|پسر]]» ||فیلم سینمایی رییس || یغما گلرویی || رضا یزدانی || بهروز پایگان || -
| ۱۳۸۶ || «مرگ تدریجی یک رؤیا» ||سریال [[مرگ تدریجی یک رؤیا]]|| colspan="2" | کارن همایونفر ||-
|-
| ۱۳۸۶1386 || «[[مرگ تدریجی یک رؤیارویا(ترانه)|مرگ تدریجی یک رویا]]» ||سریال [[مرگ تدریجی یک رؤیارویا]]|| colspan="2" یغما گلرویی || کارن همایونفر || کارن همایونفر||-
| ۱۳۸۸ || «محاکمه در خیابان» ||فیلم سینمایی [[محاکمه در خیابان]]|| rowspan="3" |رضا یزدانی || ||-
|-
| ۱۳۸۸1388 || «[[محاکمه در خیابان(ترانه)|محاکمه در خیابان]]» ||فیلم سینمایی [[محاکمه در خیابان]]|| rowspan="3" یغما گلرویی ||رضا یزدانی || ||-
| rowspan="5" | ۱۳۸۹ || «گامهای معلق» ||فیلم سینمایی گامهای معلق ||بهروز پایگان ||-
|-
| 1389 || «خلیج[[گامهای فارسمعلق(ترانه)|گامهای معلق]]» || [[فیلم سینمایی [[بویگامهای گندم (فیلممعلق]] ۱۳۸۹)|بوی| یغما گلرویی گندم]]||رضا یزدانی ||بهروز پایگان ||-
|-
| 1389 || «کیفر[[خلیج فارس(ترانه)|خلیج فارس]]» || [[فیلم سینمایی [[کیفربوی (فیلم)|کیفرگندم]] || colspan="2"یغما گلرویی ||فردینرضا یزدانی خلعتبری||رضا یزدانی ||-
|-
| 1389 || «[[ کیفر(ترانه)|کیفر]]» || [[فیلم سینمایی کیفر]] || یغما گلرویی ||فردین خلعتبری||فردین خلعتبری || -
| «قلب یخی» || سریال [[قلب یخی (مجموعه نمایش خانگی)|قلب یخی]]||رضا آذرمی || colspan="2" rowspan="2" |کارن همایونفر || -
|-
| 1389 || «[[ قلب یخی(ترانه)|قلب یخی]]» || سریال [[قلب یخی (مجموعه نمایش خانگی)|قلب یخی]] ||رضا آذرمی ||کارن colspan="2" rowspan="2"همایونفر ||کارن همایونفر || -
| «طهران، تهران» || فیلم سینمایی [[طهران تهران|طهران، تهران]]||اندیشه فولادوند || -
|-
| 1389 || «[[طهران،تهران(ترانه)|طهران،تهران]]» || فیلم سینمایی [[طهران،تهران]] ||اندیشه فولادوند ||کارن همایونفر ||کارن همایونفر|| -
| ۱۳۹۰ || «ساخت ایران» || سریال [[قلب یخی (مجموعه نمایش خانگی)|قلب یخی]]|| یغما گلرویی ||یحیی سپهری شکیب ||یحیی سپهری شکیب ||-
|-
| ۱۳۹۰1390 || «[[ ساخت ایران(ترانه)|ساخت ایران ]]» || سریال [[قلب یخی (مجموعه نمایش خانگی)|قلب یخی]]|| یغما گلرویی ||یحیی سپهری شکیب ||یحیی سپهری شکیب ||-
| rowspan="4" | ۱۳۹۲ || «خود زنی» || فیلم سینمایی [[خودزنی (فیلم)|خودزنی]]|| بابک صحرایی || ستار اورکی || ستار اورکی || -
|-
| rowspan="4" | ۱۳۹۲1392 || «[[خود زنی (ترانه)|خود زنی]]» || فیلم سینمایی [[خودزنی (فیلم)|خودزنیخورزنی]] || بابک صحرایی || ستار اورکی || ستار اورکی || -
| «ساعت صفر» ||سریال [[یادآوری]]||امین صدیقی || rowspan="6" |رضا یزدانی || محمد خرمی نژاد || -
|-
| 1392 || «[[ساعت صفر (ترانه)|ساعت صفر]]» ||سریال [[سریال یادآوری]] ||امین صدیقی || rowspan="6" |رضا یزدانی || محمد خرمی نژاد || -
| «متروپل» ||فیلم سینمایی [[متروپل]]|| rowspan="3" | یغما گلرویی || میلاد عدل || -
|-
 
| «چکه نور» ||فیلم سینمایی [[خط ویژه]]|| rowspan="4" | محمد خرمی نژاد || -
| 1392 || «[[متروپل (ترانه)|متروپل]]» ||فیلم سینمایی [[متروپل]]|| rowspan="3" || یغما گلرویی || رضا یزدانی || میلاد عدل || -
|-
| 1392 || «[[چکه نور» (ترانه)|چکه نور]] ||فیلم سینمایی [[خط ویژه]]» ||یغما rowspan="4"گلرویی|| رضا یزدانی || محمد خرمی نژاد || -
| rowspan="5" | ۱۳۹۳ || «جاده چالوس» ||سریال [[جاده چالوس (مجموعه تلویزیونی)|جاده چالوس]]|| -
|-
| 1393 || «[[جاده چالوس (ترانه)|جاده چالوس]] ||[[سریال جاده چالوس]] ||یغما گلرویی|| رضا یزدانی || محمد خرمی نژاد || -
| «آهنگ قدیمی» || فیلم سینمایی [[۳۶۰ درجه]]|| rowspan="2" |اندیشه فولادوند|| سلول شخصی
|-
| 1393 || «پل[[آهنگ نیومنقدیمی (ترانه)|آهنگ قدیمی]]» || فیلم سینمایی [[چهارشنبه360 خوندرجه به پا||اندیشه فولادوند|| رضا یزدانی || محمد خرمی نژاد می‌شود]]|| سلول شخصی
|-
| 1393 || «[[پا نیومن (ترانه)|پل نیومن]]» || فیلم سینمایی چهارشنبه خون به پا میشود ||اندیشه فولادوند|| رضا یزدانی || محمد خرمی نژاد|| سلول شخصی
| «تعبیر وارونه رؤیا» || rowspan="2" | سریال [[تعبیر وارونه یک رؤیا]]|| مهدی ایوبی ||بهزاد عبدی|| بهزاد عبدی || -
|-
| 1393 || «ایتعبیر وارونه ایرانرویا» || حسینسریال گلتعبیر وارونه رویا گلاب ||روح الهمهدی خالقیایوبی ||بهزاد عبدی|| بهزاد عبدی || -
|-
| 1393 || «ای ایران» || سریال تعبیر وارونه رویا || حسین گل گلاب ||روح اله خالقی ||بهزاد عبدی || -
| rowspan="2" | ۱۳۹۴ || «تیک آف» || فیلم سینمایی [[تیک آف (فیلم ۱۳۹۴)|تیک آف]]|| مهدی ایوبی ||محسین شریفیان، بابک شهرکی ||بابک شهرکی || -
|-
| 1394 || «پروازتیک عقابآف» || مستندفیلم سینمایی [[منتیک ناصرآف حجازی هستم…]]|| خسرومهدی ایوبی نقیبی||محسین کیوانشریفیان ، بابک شهرکی هنرمند ||بابک شهرکی || -
|-
| 1394 || «پرواز عقاب» || [[مستند من ناصر حجازی هستم]]|| خسرو نقیبی|| کیوان هنرمند || || -
| rowspan="4" | ۱۳۹۵ || «زخمی» || سریال [[پرستاران (مجموعه تلویزیونی ایرانی)|پرستاران]]||روزبه بمانی||رضا یزدانی || محمد خرمی نژاد|| -
|-
| rowspan="4" | ۱۳۹۵1395 || «زخمی» || سریال [[پرستارانسریال (مجموعه تلویزیونی ایرانی)|پرستاران]] ||روزبه بمانی||رضا یزدانی || محمد خرمی نژاد|| -
| «تو رفته‌ای» || rowspan="2" | ترانه تئاتر مسافران || افشین مقدم ||علیرضا افکاری || || -
|-
| 1395 || «تو رفته‌ایرفته ای» || rowspan="2" | ترانه تئاتر مسافران || افشین مقدم ||علیرضا افکاری || || -
| «از تنهایی می‌ترسم» || سپیده ذهنی ||میشل گوران || || -
|-
| 1395 || «از تنهایی می‌ترسممیترسم» || ترانه تئاتر مسافران || سپیده ذهنی ||میشل گوران || || -
| «سوفی و دیوانه» ||فیلم سینمایی [[سوفی و دیوانه]]|| یغما گلرویی || بهزاد عبدی || بهزاد عبدی || -
|-
| rowspan="2" | ۱۳۹۶1396 || «گمشدگان» || سریال [[گمشدگانسریال (مجموعه تلویزیونی ایرانی)|گمشدگان]] || مهدی ایوبی ||کیوان جهانشاهی ||علیرضا افکاری|| -
 
|-
| 1396 || «فصل بی تکرار» || سریال [[سریال تعطیلات رؤیاییرویایی]] || حنیف معززی ||رضا یزدانی ||بهروز پایگان|| -
|-
| rowspan="9" | ۱۳۹۸1398 || «عشقت» ||مهدی ایوبی ||میلاد بابایی ||امیر توسلی || ''[[-]]'' ||تیتراژ -میانی سریال از یادها رفته میباشد
|-
| 1398 || «می‌رسممیرسم به تو» || rowspan="3" |سریال [[از یادها رفته]]||مهدی ایوبی || rowspan="2" |میلاد بابایی ||میلاد عدل|| -
|-
| 1398 || «حقم نبود» ||سریال از یادها رفته ||نگین عسکری||میلاد بابایی || میلاد بابایی|| -
|-
| 1398 || «تو خودم می‌سوزممیسوزم» ||سریال از یادها رفته ||نیما پوتی||اسحاق اسد بیگی || اسحاق اسد بیگی|| -
|-
| 1398 || «[[آبی بهتر رنگاز آسمان]]دریاها» ||مستند[[فیلم سینمایی [[آبی به رنگ آسمان]]||[[یغمانیما گلرویی]]پوتی||اسحاق اسد rowspan="5"بیگی |رضا| یزدانی ||بهروزاسحاق اسد پایگانبیگی|| -
|-
| 1398 || «اینجا تهرونه» || فیلم سینمایی [[کروکودیل (فیلم)|کروکودیل]]||روزبه بمانی||رضا یزدانی ||محمد خرمی نژاد|| -
|-
| 1398 || «سایه نشو هرگز» || rowspan="3" | سریال [[سریال ترور خاموش]] ||حنیف معززی||رضا یزدانی ||بهنام شهرکی|| -
|-
| 1398 || «ارث اجدادی» || سریال ترور خاموش || مجید بابازاده||رضا یزدانی ||میلاد عدل|| -
|-
|1398 || «تنهام نذار رفیق» || سریال ترور خاموش || حسین سلیمانی ||بهروز پایگان || دیوونه خونه مجازی
|«تنهام نذار رفیق»
|حسین سلیمانی
|بهروز پایگان || دیوونه خونه مجازی
 
|-
| ۱۳۹۸ || «آخربن داستان» || [[انیمشن آخرین داستان]] ||میثم یوسفی ||بهنام جلیلیان ||آرش پاکزاد|| -
 
|-
|۱۳۹۸ || «کروکودیل» || [[فیلم سینمایی کروکودیل]] ||مهدی ایوبی ||رضا یزدانی||میلاد عدل|| -
 
|-
 
 
 
 
|}
۲۴۴

ویرایش