تفاوت میان نسخه‌های «برنامه‌های توسعه ایران»

به نسخهٔ 27629179 ویرایش خبرنگار برگردانده شد. (توینکل)
(برنامه پنج ساله ششم توسعه)
(به نسخهٔ 27629179 ویرایش خبرنگار برگردانده شد. (توینکل))
برچسب: خنثی‌سازی
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در ۱۱ مهر ۱۳۸۳ به تصویب [[مجلس شورای اسلامی]] رسید.
مصوب ۱۱ مهر ۱۳۸۳.
 
'''<big>برنامه پنج ساله ششم</big>'''
 
قانون فوق مشتمل‌بر یکصدوبیست‌وچهارماده و یکصدوبیست‌وهشت تبصره در جلسه علنی روز شنبه مورخ چهاردهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/12/1395 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح بند(الف) ماده(4)، بند(ب) ماده(12)، ماده(30)، جزء(1) بند(الف) ماده(67) و تأیید ماده (16) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
 
'''بخش های برنامه پنج ساله ششم توسعه'''
 
'''1.       اقتصاد کلان'''
 
'''2.       بودجه و مالیه عمومی'''
 
'''3.       نظام پولی و بانکی و تأمین منابع مالی'''
 
'''4.       محیط کسب و کار، خصوصی‌سازی و مناطق آزاد'''
 
'''5.       توازن منطقه‌ای، توسعه روستایی و توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر'''
 
'''6.       نظام اداری، شفافیت و مبارزه با فساد'''
 
'''7.       کشاورزی'''
 
'''8.       آب'''
 
'''9.       محیط زیست و منابع طبیعی     '''
 
'''10.   انرژی، صنعت و معدن'''
 
'''11.   حمل و نقل و مسکن'''
 
'''12.   آموزش عمومی، آموزش عالی و علم و فناوری'''
 
'''13.   ارتباطات و فناوری اطلاعات'''
 
'''14.   سلامت، بیمه، سلامت و زنان و خانواده'''
 
'''15.   بیمه اجتماعی، امور حمایتی و آسیب‌های اجتماعی'''
 
'''16.   امور ایثارگران'''
 
'''17.   فرهنگ، هنر و ورزش'''
 
'''18.   سیاسی ، دفاعی و امنیتی'''
 
'''19.   حقوقی و قضائی'''
 
'''20.   نظارت و ارزشیابی برنامه'''
 
== جستارهای وابسته ==