تفاوت میان نسخه‌های «بلور»

۱۹ بایت حذف‌شده ،  ۱ ماه پیش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
پس از آن م.و. اومونوسوف (۱۷۶۵–۱۷۱۱) تئوری ذره‌ای ساختار مواد را کامل کرد. او فرض کرد که ذرات شکل کروی داشته باشند.
 
== بلورهای از لحاظ همسانگردیهمسانگرد و ناهمسانگردیناهمسانگرد ==
به بلورهایی که [[ضریب شکست]] آن در هر سه راستای بلوری آن یکسان باشد، بلورهای همسانگرد می‌گویند.
در مقابل بلورهایی که در یک یا دو یا سه راستای خود نمارضریب شکست متفاوتی داشته باشند بلورهای ناهمسانگرد می گویندوگویند.
 
== روش‌های تبلور و رشد بلور ==
۱۹۸

ویرایش