تفاوت میان نسخه‌های «کاربر:افغان پالیسی/صفحه تمرین»

بدون خلاصه ویرایش
طبق راپور اداره یونيسف در سال ۲۰۱۱ حدود ۱۴ هزار مکتب در سراسر افغانستان فعال بود، که در این مکاتب ۸ میلیون و یکصد هزار شاگرد که ۳۸ درصد شان را دختران تشکیل می‌دادند، وجود داشت که آنها را ۱۷۵ هزار آموزگار آموزش می‌داد.
 
در سال ۲۰۰۱ در سراسر افغانستان ۳۴۰۰ مکتب فعال بود که در این مکاتب، یک میلیون شاگرد توسط ۲۰ هزار استاد تدریس می‌گردید و حضور دختران در این یک میلیون نفر، نزدیک به صفر بود. در سال ۲۰۱۳ تعداد ۱۶۰۰۰ مکاتب ابتدائی متوسطه و عالی داشت، که این مکاتب ناکافی بوده ضرورت به ۸۰۰۰ مکتب دیگر را داشت. در سال ۲۰۱۴ وزارت معارف افغانستان گزارش داد که ۸٫۳۵ میلیون شاگرد ثبت نام کرده‌اند که ۶٫۶ میلیون آنها حاضر هستند و ۱٫۵۵ میلیون شان غیرحاضرهستند؛ یعنی مکاتب شان در اثر بی امنی مسدود گردیده است.
 
در سال ۲۰۱۵ به تعداد ۱۶۴۰۰ مکتب در کشور رسما وجود داشت. به گفته وزارت معارف ۹ میليون شاگرد درین مکاتب تدریس می شدند. در افغانستان دوره ابتدائی ۶ سال بوده و هر صنف در شش روز هفته روزانه ۳ ساعت تدریس می شود . هر ساعت درسی فعلا ۳۵ دقیقه میباشد.