تفاوت میان نسخه‌های «جوئل شوماخر»

 
* [[زمانی برای کشتن (فیلم ۱۹۹۶)|زمانی برای کشتن]](۱۹۹۶)
* [[بتمن و رابین (فیلم)|بتمن و رابین]] (۱۹۹۷)
* [[۸میلی‌متری (فیلم)|هشت میلیمترمیلیمتری]] (۱۹۹۹)
* [[بی‌عیب (فیلم ۱۹۹۹)|بی‌عیب]] (۱۹۹۹)
* [[سرزمین ببر (فیلم)|سرزمین ببرها]] (۲۰۰۰)
* [[شمارهٔ ۲۳]] (۲۰۰۷)
* [[نهر خون]] (۲۰۰۹)
* [[دوازده (فیلم ۲۰۱۰)|دوازده]] (۲۰۱۰)
* [[تجاوز (فیلم ۲۰۱۱)|تجاوز]] (۲۰۱۱)
* [[خانه پوشالی (سریال آمریکایی)|خانه پوشالی]] (۲۰۱۳)