تفاوت میان نسخه‌های «علی سهیلی»

خنثی‌سازی ویرایش 28680155 از Omid (بحث)
(خنثی‌سازی ویرایش 28680164 از Omid (بحث))
برچسب: خنثی‌سازی
(خنثی‌سازی ویرایش 28680155 از Omid (بحث))
برچسب: خنثی‌سازی
| monarch8 =
| primeminister8=
| term_start8 = ۱۳۱۶آبان ۱۳۱۸
| term_end8 = ۱۳۱۷اسفند ۱۳۱۸
| predecessor8 = [[حسین علاء]]
| successor8 =
| office9 =
| office9 = [[فهرست سفیران ایران در فرانسه|سفیر ایران در فرانسه]]
| primeminister9= استاندار کرمان
| monarch9 = [[محمدرضاشاه پهلوی]]
| term_start9 = خردادبهمن ۱۳۲۷۱۳۱۷
| primeminister9=
| term_end9 = ۱۳۲۸۱۳۱۸
| term_start9 = خرداد ۱۳۲۷
| term_end9 = ۱۳۲۸
| predecessor9 =
| successor9 =
| office11 = وزیرمختار ایران در لندن
| primeminister11=
| term_start11 = ۱۳۱۱۱۳۱۶
| term_end11 = دی ۱۳۱۲
| predecessor11 = [[حسین علاء]]
| successor11 =
| office12 = [[معاونت وزارت امور خارجه]]
| primeminister12= [[مهدی‌قلی هدایت]]
| term_start12 = بهمن ۱۳۱۷
| term_end12 = ۱۳۱۸
| predecessor12 =
| successor12 =