تفاوت میان نسخه‌های «یحیی‌خان مشاورالوزاره»

{{پانویس}}
* {{یادکرد ژورنال |نام خانوادگی=علوی |نام=ابوالحسن |پیوند=http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/141173|عنوان=رجال صدر مشروطیت |ژورنال=یغما |مکان=تهران|شماره=۵۶|سال=۱۳۳۱|تاریخ=بهمن ۱۳۳۱|تاریخ بازبینی=۲۰ شهریور ۱۳۹۲}}
* میرزا صالح، غلامحسین (۱۳۹۲). رجال و دیپلمات‌های عصر قاجار و پهلوی. تهران: معین. ص۳۳۷
 
[[رده:شهرداران مشهد]]