تفاوت میان نسخه‌های «علی ابوالحسنی (بازیگر)»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
| نام دیگر =
| پیشه =
| سال‌های فعالیت = دهۀ۱۳۷۷ ۷۰- تا دهۀ ۹۰۱۳۹۸
| همسر =
| شریک زندگی =
| فرزندان =طاها ابوالحسنی
| تأثیرات =
| تأثیرپذیرفته =
۳۸

ویرایش